Sektor BPO w Polsce wciąż się rozwija

capgemini polska

W ostatnich latach sektor usług biznesowych (BPO) w Polsce notuje stały wzrost, choć w ubiegłym roku dało się zaobserwować spadek jego dynamiki. Niewątpliwie mają na to wpływ uwarunkowania geopolityczne, które dla rozwoju branży mają większe znaczenie niż wydarzenia lokalne.

Najnowsze dane z pierwszego kwartału 2024 roku pokazują, że rok do roku w Polsce przybyło 138 centrów usług biznesowych i obecnie jest ich 1941. To dobry wynik, który świadczy o wysokiej pozycji Polski na rynku i atrakcyjności dla inwestorów mimo trudności, z którym mierzą się światowe rynki.

Jednocześnie, obszar BPO pozostaje niezwykle istotny dla krajowej gospodarki. W sektorze usług biznesowych pracuje aż 457 100 osób (z czego 15,2% to obcokrajowcy) i tu także odnotowano wzrost w stosunku do poprzedniego roku – o 3,8%. W obszarze przedsiębiorstw, pracownicy BPO stanowią 7% wszystkich zatrudnionych i udział ten również systematycznie wzrasta. Dla polskiego PKB, usługi biznesowe stanowią w 2024 roku około 5,3%.

Jednym z kluczowych atutów Polski jest korzystny stosunek ceny do jakości oferowanych usług. Pomimo wzrostu kosztów pracy, Polska nadal zapewnia konkurencyjne warunki, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącej produktywności. Dane dotyczące eksportu na pracownika wzrosły z 59 300 USD w 2023 roku do szacowanych 63 500 USD w 2024 roku, co potwierdza naszą bardzo dobrą międzynarodową pozycję i wysoki poziom umiejętności naszych specjalistów.

Prognozy dla sektora BPO w Polsce pozostają optymistyczne, mimo pewnych wyzwań gospodarczych, jak rosnące koszty pracy czy energii. Znaczna część firm, bo aż 19,7%, planuje otworzenie nowych centrów lub reinwestowanie w istniejące w Polsce, co świadczy o utrzymującym się zaufaniu do naszego rynku. Niemniej, odsetek ten jest o 1,8 punktu procentowego niższy niż w poprzednim roku, co odzwierciedla obecne zawirowania gospodarcze na światowych rynkach.

Duża elastyczność w adaptacji do globalnych trendów, takich jak wykorzystanie sztucznej inteligencji, to także istotna właściwość polskiego sektora usług biznesowych. Dzięki wykwalifikowanej kadrze i innowacyjnemu podejściu Polska jest dobrze przygotowana do integracji tych nowoczesnych technologii, co dodatkowo zwiększa jej konkurencyjność na rynku globalnym.

Ogólny obraz usług biznesowych oferowanych na terenie Polski pozostaje korzystny. Wykwalifikowana kadra i gotowość do przyjmowania nowoczesnych rozwiązań cyfrowych stanowi na sektora największy atut. Jest to cecha odporna na zawirowania gospodarcze i pozostaje dobrym prognostykiem na kolejne lata.

Piotr Wierzbicki, Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny Capgemini Global Delivery Center w Polsce