Stworzenie procedur utrzymania czystości w obszarze medycznym zabezpieczy szpitale i pacjentów

Samodzielna Pracownia Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych stara się oceniać wpływ utrzymania czystości i higieny w obszarze medycznym na ewentualne zakażenia szpitalne oraz bezpieczeństwo epidemiologiczne pacjenta.

– Dlatego znaczenie tych obszarów jest ważne i mocno niedoszacowane – powiedziała agencji eNewsroom.pl Anna Ziółko, kierownik Samodzielnej Pracowni Profilaktyki Zakażeń i Zakażeń Szpitalnych – Procedura utrzymania czystości jest znana przez wszystkich, wykorzystywana przez nas w warunkach domowych. W związku z tym popełniamy klasyczny błąd nie doprecyzowania pewnych kwestii i niedokładnego doszkalania osób. Myślę, że gwarantem jakości w tym obszarze oraz punktem wyjścia będzie stworzenie dobrego założenia, nazywanego przez nas „procedurami”. Powinny one bardzo jednoznacznie definiować każdy krok w zakresie: kto, czym, kiedy, jak często, przy użyciu jakich środków, preparatów, czy sprzętu wykonuje dane czynności. W przypadku prawidłowego wykonania „procedur” szpital i pacjent pozostają bezpieczni – dodaje Ziółko.