Spadek bezrobocia w Polsce będzie już niewielki

1

Szybki spadek bezrobocia byłby już niebezpieczny dla polskiej gospodarki. Stopa bezrobocia rejestrowanego systematycznie spada.

W październiku, czwarty miesiąc z rzędu, zmalała o 0,1 punktu procentowego i wyniosła 8,6 proc. Jednak stopa bezrobocia liczona zgodnie z BAEL w III kwartale br. wyniosła tylko 5,9 proc. W przyszłym roku bezrobocie nie będzie już malało w takim tempie.

Pomimo niskiego wzrostu PKB mieliśmy duży spadek bezrobocia. – To jednak łatwo można wyjaśnić – mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB.

Według jego prognozy w 2017 r. stopa bezrobocia spadnie już tylko o 0,5 proc.