Złoty silniejszy, kurs euro poniżej 4,29

forex

Czwartkową sesję cechowało umocnienie złotego, przy braku handlu w większość krajów Europy Zachodniej (w tym, w Niemczech, Francji, czy Szwajcarii). Jeszcze podczas sesji europejskiej kurs EUR/PLN spadł do 4,285 czemu towarzyszyło wyhamowanie, dominujących w ostatnich dniach wzrostów notowań dolara amerykańskiego. Nominalnie kurs EUR/USD stabilizował się lekko w okolicach 1,113.

Przy braku publikacji z Europy czwartkowy handel zdeterminował drugi odczyt amerykańskiego PKB za 1Q2019. Zgodnie ze wstępnym odczytem gospodarka USA rosła w tempie 3,2% w ujęciu zannualizowanym, jednak konsensus rynkowy zakładał, że drugi szacunek okaże się nieco niższy. Dane potwierdziły pesymizm ekonomistów z wynikiem na poziomie 3,1%. Negatywnie zaskoczyła też inflacja, co razem nasiliło obawy o kondycję amerykańskiej gospodarki. W reakcji na odczyt dolar do euro chwilowo osłabił się, notowania EUR/USD nadal jednak utrzymywały się w dziennym pasmie wahań pary, bowiem ruch był niewielki.

W kraju protokół z ostatniego posiedzenia decyzyjnego opublikowała RPP. Zgodnie z oczekiwaniami, maju większość członków RPP wyraziła opinię, że biorąc pod uwagę aktualne informacje, także w kolejnych kwartałach prawdopodobna jest stabilizacja stóp procentowych. Członkowie Rady podpierali się aktualnymi prognozami wskazującymi na ograniczone ryzyko trwałego odchylenia dynamiki cen od celu inflacyjnego. Część członków RPP zaznaczała, że inflacja w kolejnych kwartałach powinna ustabilizować się na poziomie zbliżonym do odnotowanego w kwietniu, czyli 2,2%. Część zaś wskazywała na czynniki (m.in. ogłoszone działania fiskalne, potencjalny wzrost dynamiki płac lub ewentualny wzrost cen energii), które mogą w średnim okresie przyczynić się do wyższej inflacji i jeśli realizacja celu inflacyjnego w średnim okresie stałaby się zagrożona, wówczas uzasadnione mogłoby być rozważenie podwyższenia stóp procentowych w kolejnych kwartałach.

W piątek poznany drugą publikację danych nt. PKB za 1Q2019 dla Polski (wraz ze strukturą), zaś w USA bazowy indeks PCE za kwiecień. Ogólny obraz rynków nie powinien się jednak mocno już zmienić.

Wykres dnia: Przy spadających notowanych EUR/USD, negatywnie skorelowane z dolarem amerykańskim złoto pozostaje pod presją.

negatywnie skorelowane z dolarem amerykańskim złoto pozostaje pod presją
Źródło: Thomson Reuters

Autorzy: Joanna Bachert, Arkadiusz Trzciołek / PKO Bank Polski