21 procentowy wzrost sprzedaży pożyczek Profi Credit w 2016 r.

0

Wicelider polskiego rynku pożyczkowego sprzedał w 2016 r. pożyczki na łączną kwotę netto 308,1 mln zł. To o 21% więcej niż rok wcześniej

Wartość sprzedaży netto Profi Credit Polska w 2016 r. przekroczyła 308 mln zł. Klienci spółki najwięcej pieniędzy pożyczyli w IV kwartale ubr. – blisko 89 mln zł netto. Wartość popytu w tym czasie przekroczyła średnią ze wszystkich kwartałów (77 mln zł) o 15%. Była też wyższa niż w IV kwartale 2015 r. o ponad 17 mln zł.

– Wyniki, jakie uzyskaliśmy za ubiegły rok, wskazują na rosnące zainteresowanie naszą ofertą, co jest zgodne z realizowaną przez spółkę strategią – komentuje Sławomir Pawlik, CEO Profi Credit – Klienci są bardziej skłonni do pożyczania większych kwot. Średnia kwota pożyczki netto udzielonej w Profi Credit skoczyła aż o jedną czwartą. 

Kontynuacja trendu dwucyfrowej dynamiki sprzedaży netto jest celem strategicznym spółki, która konsekwentnie umacnia swoją pozycję wicelidera. Szacuje się, że Profi Credit ma obecnie ok. 18% udział w rynku pożyczkowym, wycenionym na 6,5 mld zł. W 2017 roku planuje ekspansję wśród nowych grup klientów. Intensywnie rozwija ofertę skierowaną do mikroprzedsiębiorców, a także pracuje nad uruchomieniem internetowego kanału sprzedaży, by zapewnić klientom jeszcze wyższy komfort korzystania z oferowanych produktów finansowych.

– 2016 rok był bardzo wymagający dla całego sektora – tłumaczy Sławomir PawlikZ jednej strony mamy bardzo pozytywne zmiany zmierzające w kierunku profesjonalizacji rynku, z drugiej dodatkowe obowiązki fiskalne i spłaszczenie oferty cenowej produktów pożyczkowych. Jednocześnie to, co wydarzyło się w sferze rządowych projektów socjalnych, stwarza szanse na poprawę jakości portfela pożyczkowego. Profi Credit chce sukcesywnie zwiększać bazę wiarygodnych klientów i być alternatywą dla oferty bankowej.

Spółka specjalizuje się w udzielaniu średnio i długoterminowych pożyczek ratalnych w przedziale kwot 500 zł – 25 tys. zł. Można je zaciągnąć nawet na 36 miesięcy. Profi Credit jest jedną z największych firm pożyczkowych w Polsce z własną siecią oddziałów. Spółka stworzyła ponad 3,3 tys. miejsc pracy i jest istotnym płatnikiem podatków. W 2016 r. wpłaciła z tego tytułu do skarbu państwa 26 mln zł.

Czytaj również:  Polskie fundusze VC z drastycznymi spadkami - 46 proc. w 2018 roku