31 mln zł dla przedsiębiorców na wsparcie wdrożenia innowacji

0

Do 18 marca br. w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości trwa nabór wniosków w Programie Operacyjnym Innowacyjny Rozwój do poddziałania 2.3.1  „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP”. Łączna pula dostępnych środków wynosi 31 mln zł. Spotkanie informacyjne organizowane przez PARP, odbędzie się w Warszawie, 26 stycznia br.

 Przedsiębiorcy z całego kraju mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów usług proinnowacyjnych, świadczonych przez akredytowaną lub zgłoszoną do akredytacji[1] Instytucję Otoczenia Biznesu (IOB, z którą wcześniej nawiązali współpracę), mających doprowadzić do wdrożenia innowacji. Obszary wsparcia to m.in.: doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania, ochrony wartości niematerialnych i prawnych, a także udostępnienia przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowania, testowania czy certyfikacji. Konieczne jest realizowanie usług objętych wsparciem w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – KIS.

Zainteresowani wnioskodawcy po nawiązaniu współpracy z IOB składają wniosek

o dofinansowanie projektu do PARP. Minimalna wartość wsparcia to 25 tys. zł,  maksymalna – 294 tys. zł. Dotacja może stanowić nie więcej niż 70% kosztów kwalifikowanych w projekcie.

Dofinansowanie dla projektów:

– zlokalizowanych w województwie mazowieckim 3 045 000,00 zł;

– zlokalizowanych w województwach innych niż mazowieckie 28 255 000,00 zł.

 

Szczegóły i regulamin konkursu: www.poir.parp.gov.pl.

Prezentacja poddziałania / informacje o szkoleniu: http://poir.parp.gov.pl/wez-udzial-w-projektach-szkoleniach-i-konferencjach/spotkanie-informacyjne-dotyczace-poddzialania-2-3-1-po-ir-26-01-2016r-warszawa

[1] Proces akredytacji IOB prowadzi Ministerstwo Rozwoju.

Czytaj również:  Polskie samorządy inwestują w ekologiczne innowacje. Najczęściej w rozwiązania obniżające koszty utrzymania miasta