AccorHotels podnosi cenę w wezwaniu na akcje Orbis S.A. do 95,0 zł za jedną akcję

0
GPW (5)

W dniu 26 listopada 2018 r., Grupa AccorHotels ogłosiła wezwanie do zapisywania się na sprzedaż 21.800.593 akcji Orbis S.A. („Wezwanie”), których nie posiadała w dniu ogłoszenia Wezwania, stanowiących 47,31% kapitału zakładowego Orbis S.A. i ogólnej liczby głosów, po cenie 87 zł za jedną akcję.

Dziś, AccorHotels ogłosiła ostateczne podniesienie ceny proponowanej w Wezwaniu z 87,0 zł do 95,0 zł za jedną akcję Orbis S.A. Pozostałe warunki i terminy Wezwania nie zmieniły się.

Nowa cena 95 zł za jedną akcję jest wyższa o 30.5% od kursu zamknięcia notowań akcji Orbis S.A. na rynku podstawowym GPW w ostatnim dniu roboczym poprzedzającym ogłoszenie Wezwania oraz o 9.2% wyższa wobec pierwotnie zaproponowanej ceny.

Wezwanie jest bezwarunkowe. Zgodnie z treścią Wezwania, zakończenie przyjmowania zapisów przypada na 18 stycznia 2019 r.