Bank Pekao S.A. najlepszym bankiem korporacyjnym 2018 r. w Polsce wg Global Banking and Finance Review

0
Bank Pekao

Bank Pekao S.A. drugi rok z rzędu otrzymał tytuł Najlepszego Banku Korporacyjnego w Polsce (Best Corporate Bank in Poland 2018) przyznawany przez międzynarodowy magazyn Global Banking and Finance Review. Dla Banku Pekao S.A. to nagroda szczególnie cenna, ponieważ wysiłki bankowości korporacyjnej Pekao zostały dostrzeżone przez zagranicznych ekspertów.

Nagrody magazynu Global Banking and Finance Review są przyznawane firmom, które wyróżniają się w globalnej branży finansowej swoją innowacyjnością, wynikami czy strategią w kategoriach takich jak: bankowość, forex, fundusze hedgingowe, fundusze emerytalne, compliance.

– Rok 2018 był dla Banku Pekao S.A. bardzo udany w bankowości korporacyjnej pod względem wolumenu i wartości transakcji, finansowaliśmy fuzje i przejęcia, inwestycje infrastrukturalne i inne. Umocniliśmy pozycję lidera na rynku korporacji, gdzie co druga duża polska firma jest naszym klientem – mówi Tomasz Styczyński, Wiceprezes Zarządu Banku Pekao S.A. – Wyróżnienia i nagrody uważam zawsze za potwierdzenie, że nasze wysiłki mają duży sens i są pozytywnie odbierane przez klientów, ale także jako zobowiązanie do kontynuacji ciężkiej pracy i świadczenia usług na najwyższym światowym poziomie.

Global Banking & Finance Review to jeden z wiodących międzynarodowych magazynów dedykowanych tematyce finansowej. Jego nagrody, o których  decyduje grono międzynarodowych ekspertów są  przyznawane od 2011 roku. Magazyn wydawany online i w formie tradycyjnej skierowany jest do właścicieli firm, prezesów,  dyrektorów finansowych, kadry menedżerskiej, analityków. Ma odbiorców niemal na całym świecie.

Bank Pekao S.A. został założony w 1929 r. i obecnie jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. To polski, międzynarodowy bank uniwersalny, największy bank korporacyjny i lider segmentu private banking w kraju. Pekao S.A. obsługuje ponad 5 milionów klientów, co druga polska firma jest klientem banku. Bank Pekao S.A. należy do grona najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie. W ramach grupy kapitałowej działa kilkanaście spółek należących do grona krajowych liderów w zakresie działalności maklerskiej, leasingu, faktoringu i inwestycji finansowych. Bank – zatrudniając ponad 15 000 osób – jest jednym z większych pracodawców w Polsce.

Czytaj również:  Budżet UE na lata 2021-27 a sprawa polska

Historia Pekao S.A. to historia polskiej bankowości: jako pierwszy bank uruchomił w Polsce bankomat, wydał pierwszą kartę kredytową, uruchomił biuro maklerskie, zastosował w praktyce biometrię w bankowości. Od 1998 roku bank obecny jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – notowany w ramach indeksu WIG20.