BioMaxima S.A. podwaja wartość przychodów z eksportu

Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima SA
Łukasz Urban, prezes zarządu BioMaxima SA

BioMaxima S.A., notowana na NewConnect firma działająca na rynku diagnostyki laboratoryjnej, polski producent podłoży mikrobiologicznych, a także szerokiej gamy odczynników i aparatury do diagnostyki in vitro, osiągnęła w pierwszych dwóch miesiącach 2017 r. ponad 21% wzrost przychodów netto ze sprzedaży ogółem oraz podwoiła wartość eksportu w porównaniu do 2016 roku.

W dwóch pierwszych miesiącach 2017 r. wartość przychodów netto ze sprzedaży Emitenta wynosiła 4.645 tys. zł wobec 3.822 tys. zł w tym samym okresie 2016 r. BioMaxima S.A. zanotowała wzrost przychodów w ujęciu rdr. praktycznie we wszystkich grupach asortymentowych oprócz aparatury. Największy, ponad 150% wzrost został osiągnięty przez Spółkę w segmencie mikrobiologii, która jest obecnie wiodącym segmentem zarówno na rynku krajowym, jak i w eksporcie. Zarząd Spółki jest przekonany, że realizowany kierunek rozwoju pozwoli utrzymać wysoką dynamikę zwiększania przychodów.

„Dynamika przychodów Spółki rozpędza się. W wyniku zeszłorocznego połączenia z Biocorp Polska, obserwujemy pozytywny efekt poszerzenia bazy klientów o sektor przemysłowy, co z jednej strony wpływa na stabilizację sezonowości przychodów, z którą mieliśmy do czynienia przy koncentracji na sektorze publicznym, a z drugiej strony będzie miało również pozytywny wpływ na rentowność sprzedaży.” – podkreśla Łukasz Urban, Prezes Zarządu Spółki BioMaxima S.A.

BioMaxima S.A. nadal pozostaje aktywna w zakresie ekspansji na rynkach zagranicznych i sprzedaży eksportowej, której wartość w okresie styczeń-luty 2017 r. wyniosła 1.378 tys. zł. W analogicznym okresie 2016 r. było to odpowiednio 657 tys. zł, co stanowi o ponad 109% dynamice w ujęciu rdr. W lutym br. przedstawiciele Spółki uczestniczyli w targach MedLab – największej na świecie wystawie diagnostyki laboratoryjnej połączonej z kongresem, która odbywała się w Dubaju. Zainteresowanie produktami BioMaxima S.A. było najwyższe w historii, co pozwala Zarządowi Spółki z dużym optymizmem spoglądać na dalszy rozwój sprzedaży eksportowej.

„Oczekujemy dalszego wzrostu eksportu, ponieważ docieramy z nowym asortymentem do dotychczasowych odbiorców oraz zwiększamy bazę dystrybutorów. Środki uzyskane w ramach programu ‘GO to Brand’ zapewnią nam dodatkowe możliwości rozwoju eksportu na kolejne lata.” – podsumowuje Prezes Urban.

W lutym 2017 r. Spółce przyznane zostało dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw”, poddziałanie 3.3.3 „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – GO to Brand”. Całkowita kwota przyznanej dotacji wynosi 598.860 zł, co stanowi 60% wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie zostanie przeznaczone przez Emitenta w latach 2017-2019 na wsparcie udziału w zagranicznych wystawach branżowych, co pozwoli na wejście na nowe zagraniczne rynki sprzedażowe, umożliwiając tym samym wzrost przychodów ze sprzedaży eksportowej.

Spółka wypracowała w 2016 r. zysk netto w wysokości 1.398 tys. zł przy przychodach netto ze sprzedaży wynoszących 28.745 tys. zł. W ubiegłym roku Emitent wypłacił swoim Akcjonariuszom dywidendę z zysku osiągniętego w 2015 r. w wysokości 0,20 zł na akcję. Rok wcześniej kwota wypłaconej przez Spółkę dywidendy wynosiła 0,10 zł na akcję.

BioMaxima S.A. sfinalizowała w ub. roku proces połączenia z BIOCORP Polska Sp. z o.o., dzięki czemu umocniła swoją pozycję rynkową w segmencie mikrobiologii oraz znacząco zwiększyła przychody z eksportu. Emitent w 2016 r. zrealizował także transakcję nabycia dwóch rumuńskich spółek QIAS MED oraz ISTAR. W najbliższym czasie połączą się one z należącą do BioMaximy spółką Roco Sistem i stworzą nowy podmiot o nazwie BioMaxima Romania srl., którego celem będzie zapewnienie produktom BioMaxima znaczącego udziału w rumuńskim rynku diagnostyki.