Czym jest faktoring międzynarodowy i kto może z niego skorzystać?

faktoring

Coraz więcej właścicieli przedsiębiorstw decyduje się na współpracę z kontrahentami zza granicy, głównie z krajów Unii Europejskiej. Relacje biznesowe z partnerami pozakrajowymi wiążą się niestety z dużo większym ryzykiem. Aby temu zapobiec – właściciele przedsiębiorstw mogą zdecydować się na współpracę z firmą faktoringową, która pomaga m.in. utrzymać płynność finansową i chronić interesy swoich klientów.

Rozwój biznesu z faktoringiem międzynarodowym

Według danych, pochodzących z Głównego Urzędu Statystycznego, łatwo można zauważyć, że eksport towarów polskich rośnie z każdym kolejnym rokiem. Handel zagraniczny to dla każdego przedsiębiorcy ogromna szansa rozwoju, ale i wielkie wyzwanie. Egzekwowanie należności jest bowiem trudniejsze i wiąże się z pewnym ryzykiem.

Ponieważ prawo handlowe za granicą wygląda inaczej, niż w Polsce, dla wielu firm weryfikacja zagranicznych partnerów biznesowych jest utrudniona. Częstym problemem polskich przedsiębiorców są długie terminy spłaty oraz wszelkie opóźnienia. Sprawia to, że niejednokrotnie oczekują oni na należności nawet do pół roku. Problem ten może skutkować utratą płynności finansowej, która – zwłaszcza dla niewielkich firm – może oznaczać początek końca. Z tego powodu coraz więcej firm decyduje się skorzystać z usług faktoringu międzynarodowego.

Faktoring międzynarodowy – rodzaje

Wśród rodzajów faktoringu międzynarodowego wyróżnić należy model eksportowy, gdy przedsiębiorcy wysyłają towary za granicę, oraz importowy, gdy to towary zza granicy przybywają do Polski.

Faktoring eksportowy

Ten rodzaj finansowania pozwala na zachowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa. Wydłużone terminy płatności (nawet do 120 dni od momentu wystawienia faktury) to dla właścicieli firm duży problem. Oni sami posiadają przecież zobowiązania, które muszą spłacać w określonym czasie. Faktoring eksportowy polega na powierzeniu kopii faktury faktorowi, którego zadaniem jest wypłata zaliczki w wysokości do 90% wartości faktury na konto przedsiębiorcy. Następnie faktor egzekwuje spłatę od kontrahenta, a kiedy ten wypełni zobowiązania – przekazuje eksporterowi należności.

Faktoring importowy

Przedsiębiorstwa, które importują towary z za granicy mogą skorzystać z opcji faktoringu importowego. W tym przypadku przedsiębiorca-importer nawiązuje współpracę z firmą faktoringową, mającą swoją działalność w kraju, z którego importowane są towary. Jej zadaniem jest weryfikacja sytuacji finansowej firmy i spłata zobowiązań na konto zagranicznego kontrahenta. Rozliczenie z faktorem następuje w umówionym przez obie strony terminie.

Duża część transakcji, związanych z faktoringiem międzynarodowym, realizowana jest przy udziale dwóch faktorów. To najbardziej efektywna i najszybsza opcja faktoringowa, w której bierze udział faktor eksportowy oraz importowy. Zadaniem pierwszego jest cesja wierzytelności nabytej od eksportera i przekazaniu jej faktorowi importowemu, który dzięki temu może opłacić transakcję od importera. Kolejno faktor importowy dokonuje przekazania płatności drugiemu faktorowi, który rozlicza się z przedsiębiorcą. Jeśli klient zagraniczny nie spłaci należności w terminie – faktor importowy rozlicza się z eksportowym i rozpoczyna ściąganie długu.

Korzyści z faktoringu międzynarodowego

Faktoring eksportowy to ogromne udogodnienie m.in. w procesie weryfikacji przyszłych kontrahentów. Stanowi to dla przedsiębiorstw zabezpieczenie w przypadku transakcji międzynarodowych.

Faktoring międzynarodowy to również skuteczny sposób na pozyskanie środków finansowych na działalność bieżącą, inwestycje oraz ochrona przed ryzykiem kursowym. W momencie sprzedaży faktury firmie faktoringowej – przedsiębiorca natychmiastowo otrzymuje należności z faktury. Nie ma więc zagrożenia zmianą kursu waluty, w której była wystawiona.

Faktoring międzynarodowy powstał z myślą o firmach, podejmujących współpracę z kontrahentami na rynkach zagranicznych. Pozwala to w szybki sposób pozyskać środki na działalność bieżącą i inwestycję, a także minimalizuje ryzyko, związane z transakcjami zagranicznymi.