Z czym Polakom kojarzy się dobrobyt?

1

W badaniu „Sytuacja materialna Polaków”[1], zrealizowanym na zlecenie Lindorff SA, ankietowani zostali poproszeni o sprecyzowanie, z czym kojarzy im się dobrobyt. Dla ponad 3/5 pierwszymi konotacjami są luksusowy samochód oraz własne lokum. Ponad połowa respondentów z dobrobytem utożsamia również coroczne wakacje.

Badani zostali poproszeni o wskazanie, które odpowiedzi utożsamiają z życiem w dostatku. Najczęstszą odpowiedzią okazał się samochód klasy luksusowej, wskazało go aż 64% respondentów. Co ciekawe, nowy samochód średniej klasy znalazł się na piątej pozycji ze wskazaniami na poziomie 28% – czyli o 36 punktów procentowych mniej. To istotna statystyka, ponieważ samochód jest często deklarowanym przez badanych powodem wydatków czy zadłużeń – odpowiedź wskazująca na samochód i związane z nim koszty była trzecią (ze wskazaniami na poziomie 68%) przy pytaniu o cele wydawania przez Polaków pieniędzy (poza rachunkami i jedzeniem), a także najliczniej deklarowanym powodem zaciągania zobowiązań w ubiegłym roku (29% wskazań).

Na drugiej pozycji deklarowanych przez Polaków skojarzeń z dobrobytem (63%), z różnicą 1 punktu procentowego w stosunku do pierwszej odpowiedzi, znalazło się wskazanie posiadania własnego domu albo mieszkania. Tę pozycję ankietowani typowali najczęściej, gdy byli pytani o cele, przy których osiąganiu są skłonni skorzystać z zaciągnięcia zobowiązania finansowego (41% wskazań – najczęstsza odpowiedź). Trzeci w kolejności wyznacznik dobrobytu według badanych Polaków to coroczne wakacje – 53% badanych wskazało właśnie na nie. Tę daną ciekawie uzupełnia statystyka dotycząca częstotliwości wyjazdów wakacyjnych Polaków. Poproszeni o sprecyzowanie, jak często wyjeżdżają, badani Polacy co najmniej coroczne wakacje potwierdzili w 53%, w tym 18% badanych zadeklarowało, że wyjeżdża częściej niż raz na rok.

Dwie pierwsze oznaki dobrobytu wg Polaków, czyli własny dom i samochód, są także najważniejszymi wskazaniami w pytaniu „na jakie cele Polacy są skłonni zaciągnąć zobowiązania?” – choć w odwrotnej kolejności, na drugiej pozycji przy tym pytaniu pojawiła się odpowiedź „samochód” z 29% wskazań. Jak widać, nawet jeśli nie stać nas na własne wyznaczniki wysokiego statusu społecznego, to potrafimy z góry założyć konieczność zadłużenia się w celu ich realizacji.

Czytaj również:  Pracodawcy walczą o pracowników

Przy dalszych deklaracjach aspektów zwiększających jakość życia zostały wymienione: odzież i dodatki światowych marek (37%); biżuteria (24%); sprzęt RTV (19%) oraz Iphone (18%).