Z czym Polakom kojarzy się dobrobyt?

1

W badaniu „Sytuacja materialna Polaków”[1], zrealizowanym na zlecenie Lindorff SA, ankietowani zostali poproszeni o sprecyzowanie, z czym kojarzy im się dobrobyt. Dla ponad 3/5 pierwszymi konotacjami są luksusowy samochód oraz własne lokum. Ponad połowa respondentów z dobrobytem utożsamia również coroczne wakacje.

Badani zostali poproszeni o wskazanie, które odpowiedzi utożsamiają z życiem w dostatku. Najczęstszą odpowiedzią okazał się samochód klasy luksusowej, wskazało go aż 64% respondentów. Co ciekawe, nowy samochód średniej klasy znalazł się na piątej pozycji ze wskazaniami na poziomie 28% – czyli o 36 punktów procentowych mniej. To istotna statystyka, ponieważ samochód jest często deklarowanym przez badanych powodem wydatków czy zadłużeń – odpowiedź wskazująca na samochód i związane z nim koszty była trzecią (ze wskazaniami na poziomie 68%) przy pytaniu o cele wydawania przez Polaków pieniędzy (poza rachunkami i jedzeniem), a także najliczniej deklarowanym powodem zaciągania zobowiązań w ubiegłym roku (29% wskazań).

Na drugiej pozycji deklarowanych przez Polaków skojarzeń z dobrobytem (63%), z różnicą 1 punktu procentowego w stosunku do pierwszej odpowiedzi, znalazło się wskazanie posiadania własnego domu albo mieszkania. Tę pozycję ankietowani typowali najczęściej, gdy byli pytani o cele, przy których osiąganiu są skłonni skorzystać z zaciągnięcia zobowiązania finansowego (41% wskazań – najczęstsza odpowiedź). Trzeci w kolejności wyznacznik dobrobytu według badanych Polaków to coroczne wakacje – 53% badanych wskazało właśnie na nie. Tę daną ciekawie uzupełnia statystyka dotycząca częstotliwości wyjazdów wakacyjnych Polaków. Poproszeni o sprecyzowanie, jak często wyjeżdżają, badani Polacy co najmniej coroczne wakacje potwierdzili w 53%, w tym 18% badanych zadeklarowało, że wyjeżdża częściej niż raz na rok.

Dwie pierwsze oznaki dobrobytu wg Polaków, czyli własny dom i samochód, są także najważniejszymi wskazaniami w pytaniu „na jakie cele Polacy są skłonni zaciągnąć zobowiązania?” – choć w odwrotnej kolejności, na drugiej pozycji przy tym pytaniu pojawiła się odpowiedź „samochód” z 29% wskazań. Jak widać, nawet jeśli nie stać nas na własne wyznaczniki wysokiego statusu społecznego, to potrafimy z góry założyć konieczność zadłużenia się w celu ich realizacji.

Czytaj również:  Ceny żywności i energii już nie tak istotne dla inflacji

Przy dalszych deklaracjach aspektów zwiększających jakość życia zostały wymienione: odzież i dodatki światowych marek (37%); biżuteria (24%); sprzęt RTV (19%) oraz Iphone (18%).

  • Cyprian

    Mi dobrobyt kojarzy się z zapachem nowego samochodu. Zawsze jeździłem autem taty. Później kupiłem sobie maluszka, żeby mieć czym dojeżdżać do pracy. Trzy lata temu kupiłem sobie nowego citroena picasso. Zawsze marzyłem, żeby kiedyś mieć własny samochód prosto z salonu. Zdecydowałem się jednak na samochód rodzinny zamiast sportowego, bo trzeba być też praktycznym. Dzieciaki zmieniają, punkt widzenia.