Debiut Plantwear S.A. na NewConnect coraz bliżej. Spółka przedłuża okres przyjmowania zapisów

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

Plantwear S.A., producent lifestylowych akcesoriów drewnianych w Polsce, jest w trakcie przeprowadzania publicznej oferty poprzedzającej debiut na rynku NewConnect. Dotychczas Spółka pozyskała ponad 0,7 mln zł od ponad 160 inwestorów indywidualnych. Maksymalny pułap emisji nie został jeszcze osiągnięty, w związku z czym Zarząd Spółki wraz z oferującym akcje podjęli decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów do 10 czerwca 2019 r. Nie zmienia to planów debiutu Spółki na rynku NewConnect.

Oferta publiczna akcji serii C obejmuje 363 636 zwykłych akcji na okaziciela.

29 kwietnia Spółka opublikowała szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał tego roku. Są one rekordowe i istotnie wpływają na poprawę atrakcyjności parametrów wyceny Spółki dla inwestorów. W I kwartale 2019 r. przychody Plantwear wzrosły o 181% względem analogicznego okresu zeszłego roku. Tylko przez te 3 miesiące wykonano 30% prognozy w odniesieniu do przychodów oraz 25% w odniesieniu do zysku netto, i to w historycznie najgorszym okresie, który dotychczas odpowiadał za 9-15% przychodów rocznych.

Są to wartościowe dane ukazujące potencjał Spółki, które mogą stanowić istotne przesłanki decyzji inwestycyjnej. Zgodnie z sygnałami ze strony inwestorów, chcemy dać im możliwość dokładnej analizy nowych danych oraz czas na podjęcie decyzji – mówi Wiktor Pyrzyk, Prezes Zarządu Plantwear S.A.

Zaktualizowana wartość wskaźnika P/E pre money wynosi 8,12x, natomiast post money 10,55x. Jest to istotny spadek względem danych za rok 2018, kiedy to wskaźniki wynosiły kolejno 13,85x oraz 18,55x.

Kapitał pozyskany z emisji umożliwia przyspieszenie działań w ramach strategii rozwoju. Realizujemy ją na bieżąco, jednak środki z zewnątrz pozwolą zwiększyć tempo działań i podjąć wszystkie z założonych celów emisyjnych. Większe wpływy to szybsza realizacja przyjętej strategii, co przełoży się korzystnie na potencjał wzrostu wartości Plantwear, na czym skorzystają też akcjonariusze – komentuje Wiktor Pyrzyk, Prezes Zarządu Plantwear S.A. Widzimy realne możliwości pozyskania większego kapitału, stąd decyzja o wydłużeniu terminu zapisów, co jak sądzimy będzie z korzyścią dla inwestorów – dodaje.

Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów nie wpływa na plany debiutu Spółki na rynku NewConnect. Zaraz po przeprowadzeniu oferty publicznej ruszają działania w zakresie wprowadzenia do obrotu koordynowane przez autoryzowanego doradcę INC S.A.
Plantwear wprowadzi akcje do obrotu do końca 2019 r., celując w debiut we wrześniu.

Pierwotnie zapisy miały trwać do 10 maja. Zgodnie z przepisami KSH oferta publiczna może trwać maksymalnie 3 miesiące, dlatego Emitent nie będzie już ponownie wydłużał terminu zapisów i oferta publiczna definitywnie zakończy się 10 czerwca 2019 r.

Parametry oferty publicznej prezentowane są na platformie CrowdConnect.pl/plantwear, natomiast zapisy na akcje można składać pod adresem emisja.plantwear.pl