Debiut Plantwear S.A. na NewConnect coraz bliżej. Spółka przedłuża okres przyjmowania zapisów

0

Plantwear S.A., producent lifestylowych akcesoriów drewnianych w Polsce, jest w trakcie przeprowadzania publicznej oferty poprzedzającej debiut na rynku NewConnect. Dotychczas Spółka pozyskała ponad 0,7 mln zł od ponad 160 inwestorów indywidualnych. Maksymalny pułap emisji nie został jeszcze osiągnięty, w związku z czym Zarząd Spółki wraz z oferującym akcje podjęli decyzję o wydłużeniu terminu przyjmowania zapisów do 10 czerwca 2019 r. Nie zmienia to planów debiutu Spółki na rynku NewConnect.

Oferta publiczna akcji serii C obejmuje 363 636 zwykłych akcji na okaziciela.

29 kwietnia Spółka opublikowała szacunkowe wyniki finansowe za I kwartał tego roku. Są one rekordowe i istotnie wpływają na poprawę atrakcyjności parametrów wyceny Spółki dla inwestorów. W I kwartale 2019 r. przychody Plantwear wzrosły o 181% względem analogicznego okresu zeszłego roku. Tylko przez te 3 miesiące wykonano 30% prognozy w odniesieniu do przychodów oraz 25% w odniesieniu do zysku netto, i to w historycznie najgorszym okresie, który dotychczas odpowiadał za 9-15% przychodów rocznych.

Są to wartościowe dane ukazujące potencjał Spółki, które mogą stanowić istotne przesłanki decyzji inwestycyjnej. Zgodnie z sygnałami ze strony inwestorów, chcemy dać im możliwość dokładnej analizy nowych danych oraz czas na podjęcie decyzji – mówi Wiktor Pyrzyk, Prezes Zarządu Plantwear S.A.

Zaktualizowana wartość wskaźnika P/E pre money wynosi 8,12x, natomiast post money 10,55x. Jest to istotny spadek względem danych za rok 2018, kiedy to wskaźniki wynosiły kolejno 13,85x oraz 18,55x.

Kapitał pozyskany z emisji umożliwia przyspieszenie działań w ramach strategii rozwoju. Realizujemy ją na bieżąco, jednak środki z zewnątrz pozwolą zwiększyć tempo działań i podjąć wszystkie z założonych celów emisyjnych. Większe wpływy to szybsza realizacja przyjętej strategii, co przełoży się korzystnie na potencjał wzrostu wartości Plantwear, na czym skorzystają też akcjonariusze – komentuje Wiktor Pyrzyk, Prezes Zarządu Plantwear S.A. Widzimy realne możliwości pozyskania większego kapitału, stąd decyzja o wydłużeniu terminu zapisów, co jak sądzimy będzie z korzyścią dla inwestorów – dodaje.

Czytaj również:  Zbiórki pieniędzy od społeczności internetowej stają się coraz popularniejszą formą pozyskiwania kapitału na rozwój spółek

Wydłużenie terminu przyjmowania zapisów nie wpływa na plany debiutu Spółki na rynku NewConnect. Zaraz po przeprowadzeniu oferty publicznej ruszają działania w zakresie wprowadzenia do obrotu koordynowane przez autoryzowanego doradcę INC S.A.
Plantwear wprowadzi akcje do obrotu do końca 2019 r., celując w debiut we wrześniu.

Pierwotnie zapisy miały trwać do 10 maja. Zgodnie z przepisami KSH oferta publiczna może trwać maksymalnie 3 miesiące, dlatego Emitent nie będzie już ponownie wydłużał terminu zapisów i oferta publiczna definitywnie zakończy się 10 czerwca 2019 r.

Parametry oferty publicznej prezentowane są na platformie CrowdConnect.pl/plantwear, natomiast zapisy na akcje można składać pod adresem emisja.plantwear.pl