Grupa Abadon Real Estate z 15,6 mln zł zysku netto za pierwsze półrocze 2017 roku

0

Grupa Abadon Real Estate w pierwszym półroczu 2017 roku wypracowała 155,1 mln zł przychodów ze sprzedaży produktów, towarów i usług, osiągając zysk z działalności operacyjnej w wysokości 17,4 mln zł oraz zysk netto na poziomie 15,6 mln zł.   

Największy wpływ na wysokość przychodów ze sprzedaży wypracowanych przez Grupę Abadon Real Estate w pierwszym półroczu 2017 r. miał segment usługowy, którego wpływy wyniosły ponad 129 mln zł, co stanowi 83 proc. przychodów ze sprzedaży tego okresu. Pozostałe 17 proc., i odpowiadająca im kwota około 26 mln zł została wypracowana przez segment handlowy. Działalność ta realizowana jest przez dystrybutora materiałów budowlanych, a marża osiągana w tym segmencie wynosi 5,6 proc. Znacznie wyższą rentownością, bo na poziomie 12,8 proc., charakteryzuje się działalność usługowa, świadczona przez pozostałe spółki wchodzące w skład Grupy Abadon Real Estate.

W pierwszym półroczu br. Grupa Abadon Real Estate nabyła większościowy pakiet akcji spółki AWBUD, specjalizującej się w kompleksowej obsłudze projektów inwestycyjnych z segmentu budownictwa przemysłowego, ekologii i energetyki.

– Bez wątpienia najistotniejszym wydarzeniem pierwszego półrocza w Grupie Abadon Real Estate było przejęcie kontroli nad spółką AWBUD S.A., której kompetencje stanowią uzupełnienie oferty podmiotów skupionych w Abadon RE. Aby mówić o pełnym wykorzystaniu synergii działalności obydwu organizacji, potrzebujemy jeszcze trochę czasu na uregulowanie wszystkich kwestii organizacyjnych. Jednak pierwsze efekty zacieśnienia współpracy już widać. Docelowo jednak zależy nam aby oferta całej Grupy była skierowana głównie do inwestorów zewnętrznych i taki cel stawiamy sobie na kolejne okresy. –  mówi Michał Sapota Prezes Zarządu Abadon Real Estate S.A.

W pierwszym półroczu 2017 roku holding Murapol zlecił spółkom z Grupy Abadon Real Estate prace o wartości 171 mln zł. W ciągu najbliższych pięciu lat, Grupa zamierza wypracować co najmniej 400 mln zł przychodów tylko z realizacji projektów, które powstaną na gruntach zakupionych ze środków pozyskanych od nabywców certyfikatów inwestycyjnych Murapol HRE FIZAN, funduszu zorganizowanego wspólnie przez Grupę Murapol oraz Saturn TFI.

Czytaj również:  PPK mogą trwale zmienić zachowania ekonomiczne Polaków – skorzysta na tym nie tylko giełda