Grupa Jaguar S.A. planuje dynamicznie rozwijać segment rewitalizacji nieruchomości

0

Grupa Jaguar S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect, zajmująca się obrotem nieruchomościami, budową domów oraz rewitalizacją kamienic, zakończyła 1 kw. 2016 r. blisko 5-krotnym wzrostem przychodów ze sprzedaży w ujęciu rdr., które wyniosły 344 tys. zł. Emitent planuje dynamicznie rozwijać segment rewitalizacji nieruchomości.

W 1 kw. 2015 r. przychody netto ze sprzedaży Spółki wynosiły 71 tys. zł, co wskazuje na znaczący wzrost tegorocznej sprzedaży w porównaniu z minionym rokiem, który wynikał z rozwoju skali prowadzonej działalności oraz dalszej dywersyfikacji źródeł przychodów. Grupa Jaguar S.A. prowadzi bardzo zaawansowane negocjacje handlowe w sprawie nabycia kolejnych, dobrze zlokalizowanych kamienic w Gdyni, które mają zostać zrewitalizowane. Przeniesienie ciężaru działalności Emitenta z inwestycji w nieruchomości gruntowe na nieruchomości mieszkaniowe wynika z wprowadzonych zmian w regulacjach prawnych dotyczących obrotu nieruchomościami rolnymi. Grupa Jaguar S.A. podpisała już przedwstępne umowy sprzedaży apartamentów w projekcie „Gdynia – Kamienna Góra” łącznie na ponad 90% oferowanej powierzchni mieszkaniowej. Do końca 3 kw. 2016 r. planowane jest sporządzenie umów właściwych przenoszących własność, co będzie miało znaczące odzwierciedlenie w wynikach finansowych Spółki.

„Prowadzimy aktywne działania w zakresie rozwoju segmentu rewitalizacji nieruchomości i planujemy dokonywać kolejnych inwestycji w tym obszarze. Zdobyte doświadczenie przy projekcie „Gdynia – Kamienna Góra” z pewnością zaprocentuje w przyszłości i pozwoli nam skutecznie realizować nowe przedsięwzięcia. Spodziewamy się też, że w 3 kw. br. uda nam się sfinalizować transakcje sprzedaży apartamentów, co z pewnością pozytywnie wpłynie na nasze wyniki finansowe.” – ocenia Jacek Wieczorkowski, Członek Zarządu Spółki Grupa Jaguar S.A.

Emitent posiada bardzo rozbudowany portfel gruntów budowlanych lub z wydanymi decyzjami o warunkach zabudowy, który zdaniem Zarządu powinien zyskiwać na wartości, głównie z powodu ograniczonej podaży wynikającej ze zmian w Ustawie o kształtowaniu ustroju rolnego. Dynamiczny rozwój notuje także spółka zależna Jaguar Inwestycje Sp. z o.o., która zajmuje się świadczeniem usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Grupa Jaguar S.A. kontynuuje również sprzedaż działek budowlanych w realizowanych kompleksach, m.in. w Odargowie k/Dębek oraz w Zdradzie k/Pucka oraz domów nad jeziorem w Sznurkach.

Czytaj również:  Dywidenda z kryptowalut coraz popularniejsza

„Obecnie posiadamy bardzo duży bank ziemi w różnych lokalizacjach, którego wartość powinna ulegać dynamicznemu wzrostowi z uwagi na wejście w życie nowych regulacji prawnych związanych z obrotem nieruchomościami rolnymi. Miesiące wiosenne to bardzo dobry okres sprzedażowy w naszej branży i liczymy, że w tym roku osiągniemy wysoką wartość przychodów dzięki rozszerzeniu oferty o całoroczne domy drewniane. Dużym optymizmem napawa nas również rozwój segmentu pośrednictwa, którym zajmuje się nasza spółka zależna – Jaguar Inwestycje Sp. z o.o.” – dodaje Wieczorkowski.

W kwietniu br. Spółka poinformowała o zmianie swojej polityki dywidendowej. Grupa Jaguar S.A. ma zamiar stać się dywidendowym, który regularnie dzieli się z Akcjonariuszami osiągniętym zyskiem. Zakładana wysokość dywidendy rekomendowana przez Zarząd do wypłaty będzie nie niższa niż 4 gr na akcję, ale Emitent będzie dążył do stabilnego wzrostu tej kwoty w kolejnych latach.

Spółka przeprowadziła w 1 kw. 2016 r. emisję akcji serii D, realizowaną z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych Akcjonariuszy i dokonała przydziału wszystkich oferowanych akcji. Pozyskane środki w wysokości ponad 600 tys. zł zostały przeznaczone na kapitał obrotowy.

Emitent realizuje obecnie kilka projektów inwestycyjnych w zakresie nieruchomości, m.in. w kompleksie działek budowlanych Zdradzie, Odargowie oraz w Sznurkach. W tej ostatniej inwestycji Spółka prowadzi też sprzedaż całorocznych domów rekreacyjnych. Grupa Jaguar S.A. rozwija także działalność pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na rynku wtórnym, która jest realizowana przez spółkę zależną – Jaguar Inwestycje Sp. z o.o., w której Emitent posiada 100% udziałów.