Grupa Wind Mobile zaprezentowała raport za III kwartał 2014 r.

WIND MOBILE

Grupa Wind Mobile, dostawca innowacyjnych rozwiązań technologicznych dla branż finansowo-bankowej, telekomunikacyjnej i hotelarskiej, zaprezentowała raport za III kwartał 2014 r.

W trzech kwartałach 2014 Grupa osiągnęła przychody netto ze sprzedaży w wysokości 30.186.475 zł, co jest poziomem blisko 4,5-krotnie wyższym niż sprzedaż zrealizowana w tym samym okresie roku 2013. Przychody netto ze sprzedaży za trzeci kwartał 2014 wyniosły 11.779.482 zł. EBITDA w ujęciu narastającym osiągnęła poziom dwukrotnie wyższy od porównywalnego okresu w roku ubiegłym, a jej wartość bezwzględna wyniosła 4.617.895 zł. Zysk netto w tym samym czasie ukształtował się na poziomie 2.529.660 zł.

Cieszymy się, że po trzech kwartałach możemy pochwalić się tak dużym wzrostem sprzedaży, będąc jednocześnie na dobrej drodze osiągnięcia zaprezentowanych prognoz. Trzeci kwartał był dla nas bardzo pracowity, zarówno w ujęciu produktowym, jak i inwestorskim. Z sukcesem wdrażamy LiveBank w polskich bankach, a także prowadzimy pierwsze projekty w Niemczech i zaawansowane ustalenia z największymi instytucjami finansowymi na rynkach Europejskich i Bliskiego Wschodu. Uruchomiliśmy również nowatorskie wersje internetowego i mobilnego dostępu do usług bankowych w Biz Banku i Bank Smart. We wrześniu podpisaliśmy kontrakt na pierwsze wdrożenie sytemu iLumio w hotelach Hilton. Otwiera nam to drogę do dalszych wdrożeń iLumio w tej sieci hoteli. Dział Ringback Tones z powodzeniem prowadzi kampanie reklamowe i osiąga rewelacyjne wyniki w pozyskiwaniu nowych abonentów usługi. Jednym słowem, cały czas intensywnie pracujemy, aby pod koniec roku móc Państwu przedstawić jeszcze lepsze informacje o realizacji obranej przez nas strategii – mówi Rafał Styczeń, Prezes Zarządu Wind Mobile SA. oraz Software Mind SA.

Grupa Wind Mobile cały czas bardzo aktywnie zaznacza swoja obecność na Bliskim Wschodzie. Software Mind wziął udział w jednej najbardziej prestiżowych targów branży hotelarskiej The Hotel Show Dubai, gdzie zaprezentował flagowe rozwiązanie – iLumio. Na targach zaprezentowało się ponad 500 wystawców z 45 krajów, a tegoroczna edycja ściągnęła 17.000 gości z branży hotelarskiej. Z kolei, zespół LiveBanku był uczestnikiem konferencji Middle East Banking Innovation Summit 2014 w Dubaju, która jest największą tego typu konferencją innowacyjnych technologii dla sektora finansowego w regionie Zatoki Perskiej. Jednocześnie w ramach akwizycji w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Software Mind przedłożył arabskim partnerom kompleksowa umowę SPA (Sale and Purchase Agreement) dotyczącą kwestii przeniesienia własności i bezpieczeństwa transakcji.

Sektor finansowy krajów muzułmańskich rozwija się w roku 2014 w tempie dwucyfrowym, a same inwestycje w innowacyjne technologie IT szacowane są na ponad 32 mld USD. W rezultacie jest on jednym z najbardziej atrakcyjnych, pod względem inwestycji, regionów świata. Analizy trendów wskazują na wysokie zapotrzebowanie na nowoczesne rozwiązania z dziedziny telekomunikacji, informatyki czy bankowości, które idealnie wpisują się w aktualną ofertę Grupy Wind Mobile – zaznacza Grzegorz Młynarczyk, Wiceprezes Wind Mobile SA i Software Mind SA.

Trwają również intensywne prace nad przejściem Grupy Wind Mobile na główny rynek warszawskiej GPW.

W celu przyspieszenia przeniesienia notowań Spółki na rynek regulowany GPW, Zarząd podjął decyzję o podziale postępowania prospektowego przed Komisją Nadzoru Finansowego na dwa etapy. Część rejestracyjną prospektu, która w ciągu najbliższych dni zostanie złożona do KNF, oraz niezależnie część ofertową, obejmującą swoim zakresem potencjalną nową emisją – informuje Tomasz Kiser, Wiceprezes Wind Mobile SA i Software Mind SA.

W sierpniu tego roku miały też miejsce ważne zmiany w najwyższych władzach Spółki Wind Mobile. Na stanowisko Prezesa Zarządu Wind Mobile Rada Nadzorcza powołała Rafała Stycznia, dotychczasowego Wiceprezesa Zarządu. Grzegorz Młynarczyk powołany został natomiast na stanowisko Wiceprezesa Zarządu. Dotychczasowego Prezesa Zarządu Igora Bokuna, Rada Nadzorcza powołała na stanowisko Przewodniczącego Rady Nadzorczej Wind Mobile SA.