Inwestorzy chcą kupić w IPO akcje CELON PHARMA S.A. za 1,5 mld zł

Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.
Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.

W zakończonym wczoraj procesie budowy księgi popytu w pierwszej ofercie publicznej Celon Pharma S.A., prowadzonym przez Mercurius Dom Maklerski, inwestorzy wyrazili chęć zakupu akcji Spółki za ponad 1,5 mld zł, w tym w transzy detalicznej prawie 2,5 tys. inwestorów złożyło zapisy o wartości ponad 180 mln zł.

Oferta publiczna objęła 15.000.000 akcji nowej emisji serii B, w tym 13.000.000 w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych, a 2.000.000 w Transzy Inwestorów Indywidualnych. Po zamknięciu zapisów spółka pozyska zakładane środki brutto w kwocie ok. 245 mln zł, które będą wykorzystane na sfinansowanie wybranych projektów związanych z realizacją strategii rozwoju Spółki w obszarze leków generycznych, jak i projektów innowacyjnych.

Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.
Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.

Inwestorzy z entuzjazmem odnieśli się do strategii naszej spółki, gremialnie deklarując chęć objęcia akcji. Jest to istotne również z uwagi na fakt, że mamy do czynienia z dość niepewnymi  warunkami na rynku kapitałowym. Tym bardziej cieszymy się, że jesteśmy coraz bliżej zamknięcia, z tak niewątpliwym sukcesem, pierwszej oferty publicznej naszych akcji.mówi Maciej Wieczorek, Prezes Zarządu Celon Pharma S.A.

To dotychczas największe IPO w tym roku. Zadeklarowany popyt wyraźnie pokazuje, że nie brakuje kapitału u polskich inwestorów, lecz musi się on spotkać ze spółkami, które mają pomysł, jak go umiejętnie wykorzystać. – podkreśla Michał Kowalczewski, Prezes Zarządu Mercurius Domu Maklerskiego, który pełni rolę Oferującego w procesie oferty publicznej.

Celon Pharma S.A. będzie pierwszą spółką biofarmaceutyczną specjalizującą się jednocześnie w opracowywaniu, wytwarzaniu i wprowadzaniu na rynek specjalistycznych leków generycznych, a także prowadzącą badania nad innowacyjnymi terapiami, notowaną
na GPW w Warszawie. Aktualny portfel produktowy Spółki można podzielić na klasyczne leki generyczne, złożone leki generyczne, tzw. leki generyczne plus oraz projekty nowych leków, w tym potencjalnych leków innowacyjnych.  Firma dysponuje dwoma w pełni wyposażonymi laboratoriami dedykowanymi do badań i rozwoju produktów leczniczych (R&D), zarówno leków generycznych, jak i innowacyjnych. Posiada także nowoczesny zakład wytwórczy
w Kazuniu Nowym, w którym wytwarzane są suche formy farmaceutyczne.