Polski Holding Nieruchomości S.A. i Waryński S.A. Grupa Holdingowa nawiązują współpracę

0
deal – umowa

Polski Holding Nieruchomości S.A. i Waryński S.A. Grupa Holdingowa w dniu 25 maja br. podpisały list intencyjny dotyczący możliwości nawiązania ewentualnej współpracy, mającej na celu intensyfikację rozwoju i zwiększenie konkurencyjności obu podmiotów na rynku.

Zgodnie z postanowieniami listu intencyjnego, zamiarem Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A. i Waryński S.A. Grupa Holdingowa jest współpraca w zakresie opracowywania kompleksowych rozwiązań na rynku nieruchomości. Będzie ona polegać na współdziałaniu i podejmowaniu inicjatyw, mających na celu optymalizację oferty obu spółek i maksymalizację korzyści wynikających z efektywnej kooperacji.

– Jest nam miło poinformować o zawarciu listu intencyjnego dotyczącego potencjalnej współpracy z Waryński S.A. Grupa Holdingowa, zgodnie z którym dokonamy przeglądu obszarów działalności, mogących być przedmiotem współpracy i wyselekcjonujemy aktywności dające największą możliwość wykorzystania efektu synergii – powiedział Maciej Jankiewicz, Prezes Zarządu Polskiego Holdingu Nieruchomości S.A.

– Rynek nieruchomości w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Duża konkurencja w wielu obszarach rynku wymaga nieustannego poszerzania oferty i dostosowywania jej do oczekiwań klientów oraz potencjalnych inwestorów. Jesteśmy przekonani, że przyszła współpraca z Polskim Holdingiem Nieruchomości S.A. przyniesie wiele korzyści obu stronom i zaowocuje wypracowaniem bardzo atrakcyjnych inicjatyw – powiedział Mirosław Łoziński, Prezes Zarządu, Waryński S.A. Grupa Holdingowa.