Pracownicze Programy Kapitałowe wpłyną pozytywnie na GPW

0

Oszczędności emerytalne są oszczędnościami długoterminowymi. Pieniądz emerytalny, czyli odkładany na emeryturę, z perspektywy zarządzających funduszami inwestycyjnymi jest najlepszym pieniądzem. Jeżeli pomysł PPK zostanie wprowadzony, to z każdym rokiem będziemy mieli większe aktywa zgromadzone w ramach Pracowniczych Programów Kapitałowych. Jesteśmy na początku tego procesu, podczas którego pomysłodawcy zakładają kilkanaście miliardów złotych odkładanych środków. Pewna część trafi na warszawską Giełdę Papierów Wartościowych, lecz nie rozrusza to w całości giełdy. Będzie to strumyczek, który stanie się dopływem nowych środków i na pewno będzie miał wpływ na rozwój rynku kapitałowego. Bardzo dużo zależy od tego, na ile PPK staną się powszechne oraz popularne. Dodatkowo istotny jest poziom partycypacji milionów uczestników programu, a także wysokość wpływania składek. Im składki będą wyższe i większa będzie liczba uczestników, tym lepsza perspektywa dla polskiego rynku kapitałowego.

– Środki w ramach PPK będą zarządzane komercyjnie – przez podmioty komercyjne, towarzystwa funduszy inwestycyjnych oraz prawdopodobnie powszechne towarzystwa emerytalne – powiedział agencji eNewsroom.pl dr Marcin Wojewódka, radca prawny, członek zarządu Instytutu Emerytalnego – Niektóre z nich są spółkami-córkami skarbu państwa, natomiast są to podmioty działające na zasadach komercyjnych. Środki gromadzone w ramach PPK będą środkami pochodzącymi z prywatnych oszczędności uczestników. Z mocy konstrukcji prawnych – są one „nasze”. Na obecnym etapie projektowanej ustawy nie widzę żadnego zagrożenia dla prywatności tych środków. Z perspektywy uczestników jest to sytuacji dużo lepsza, niż OFE – będące częścią systemu publicznego. Chcemy czy nie – co potwierdzały orzeczenia sądów polskich i zagranicznych – środki zgromadzone w Otwartych Funduszach Emerytalnych miały charakter publiczny. Środki gromadzone w PPK będą miały charakter prywatny – tak jak lokaty bankowe czy Pracownicze Programy Emerytalne – podkreślił Wojewódka.

Czytaj również:  Przegląd wydarzeń następnego tygodnia