Pylon S.A. – wyniki finansowe po I półroczu 2016 r.

Mikołaj Rubeńczyk, przewodniczący RN Pylon SA
Mikołaj Rubeńczyk, przewodniczący RN Pylon SA

Pylon S.A. – zamknął I półrocze 2016 roku z doskonałymi wynikami finansowymi. Spółka odnotowała 85 proc. wzrost liczby sprzedanych zestawów głośnikowych, zwiększając o 76 proc. – do 1,71 mln zł – przychody ze sprzedaży produktów własnych względem I półrocza 2015. Zysk netto producenta z Jarocina wyniósł po dwóch kwartałach 2016 roku 71,62 tys. zł i wzrósł o 320 proc. w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. EBITDA Pylon S.A. za I półrocze 2016 roku osiągnęła poziom 0,22 mln zł.

Pylon S.A._Kwartalna sprzedaż zestawów głośnikowych_IIQ_2016Pierwsza połowa 2016 roku potwierdziła rosnące zainteresowanie produktami Pylon S.A., który w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku sprzedał 1125 autorskich zestawów głośnikowych marki Pylon Audio w porównaniu do 609 rok wcześniej. Tym samym polski producent – który coraz dynamiczniej zaznacza swoją obecność zarówno w Polsce, jak też na międzynarodowych rynkach – może zaliczyć I połowę roku do niezwykle udanych.

W II kwartale 2016 roku Pylon S.A. podwoił przychody ze sprzedaży produktów własnych, osiągając niemal 0,84 mln zł w porównaniu do 0,42 mln zł rok wcześniej. Jednocześnie zysk netto Pylon S.A. za II kwartał 2016 – przy jednoczesnych inwestycjach w infrastrukturę produkcyjno-badawczą oraz rozwój sieci sprzedaży w Polsce i poza jej granicamiwyniósł niemal 65 tys. zł względem straty na poziomie 14,28 tys. zł w analogicznym okresie 2015 roku. Zysk z działalności operacyjnej Pylon S.A. w II kwartale 2016 uplasował się na poziomie 87,6 tys. zł.

Pylon S.A._Kwartalne przychody ze sprzedaży_IIQ_2016

– Nasza strategia inwestycyjno-rozwojowa wymaga znaczących nakładów finansowych, ale jednocześnie – na co wyraźnie wskazują świetne wyniki Pylon S.A. tak za II kwartał, jak też za całe I półrocze 2016 roku – przynosi już teraz wymierne efekty. Realizowane przez nas, powtarzalne zamówienia na zestawy głośnikowe, między innymi płynące już z Niemiec, Austrii, Francji, Belgii Turcji, Hiszpanii i Szwajcarii oraz kontrakty na produkcję i sprzedaż obudów do głośników, które dostępne są w zestawach oferowanych przez naszych kontrahentów w Europie, Azji i USA pokazują doskonałą perspektywę naszego rozwoju i bez wątpienia stanowią zapowiedź coraz lepszych wyników Pylon S.A. w kolejnych latach – podkreśla Mikołaj Rubeńczyk, wiceprezes zarządu Pylon S.A.

Pylon S.A. – kluczowe wydarzenia w II kwartale 2016 roku

 • Pierwszy kontrakt i uruchomienie sprzedaży zestawów głośnikowych Pylon Audio na rynku niemieckim – kwiecień 2016
 • Udział w branżowych targach High End Munich w Monachium w ramach programu GO_GLOBAL.pl, realizowanego przez Pylon S.A. przy wsparciu NCBiR – maj 2016
 • Nowy kontrakt z producentem studyjnych zestawów głośnikowych na seryjną sprzedaż ok. 1000 obudów do głośników rocznie, stanowiących element konstrukcyjny zestawów audio oferowanych w Europie, Azji i Stanach Zjednoczonych pod renomowaną, międzynarodową marką – maj 2016
 • Intensyfikacja działań eksportowych – kontrakty na sprzedaż zestawów głośnikowych na terenie: Francji, Belgii, Turcji, Hiszpanii i Szwajcarii maj 2016
 • Pozyskanie 71 tys. zł dotacji z PARP upublicznienie i rozwój spółki technologicznej Pylon Sp. z o.o. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, poddziałanie 3.1.5. „Wsparcie MSP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock”. Ewentualny debiut Pylon Sp. z o.o. na rynku NewConnect nastąpi w ciągu 28 miesięcy od dnia przyznania dotacji – czerwiec 2016
 • Zatwierdzenie przez WZA Pylon S.A. uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki w drodze emisji nowych akcji serii H, realizowanej w ramach subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy – czerwiec 2016

Szczegółowe cele emisji akcji serii H

Środki pozyskane z emisji akcji serii H spółka przeznaczy na konsekwentne budowanie marki Pylon Audio w kraju i poza jego granicami oraz systematyczny wzrost wartości Pylon S.A., w tym przede wszystkim na:

 • Rozszerzenie oferty produktowej:
  • rozwój nowych linii produktowych w postaci aktywnych zestawów głośnikowych, uzupełniających dostępne kina domowe (Pearl, Topaz, Sapphire, Opal), jak i stanowiących samodzielne systemy nagłośnieniowe (w tym technologia systemów bezprzewodowych)
  • wyposażanie zestawów głośnikowych w przetworniki elektroakustyczne sygnowane marką Pylon Audio
  • wprowadzenie do produkcji nowych linii pasywnych zestawów głośnikowych
  • wprowadzenie do produkcji nowej linii produktowej w postaci profesjonalnych akcesoriów audio takich, jak: antywibracyjne stoliki audio oraz podstawki audio, których prototypy zostały zaprezentowane podczas targów High End Munich w Monachium
 • Dokończenie inwestycji w zaplecze produkcyjne
 • Spłatę pożyczki w kwocie 850 tys. zł, otrzymanej od akcjonariusza – PH „Maks” sp. z o.o., wykorzystanej jako wkład własny w ramach sfinansowania zakupu 1,09 ha nieruchomości zabudowanej w Jarocinie, na której Pylon S.A. uruchomi jeszcze w 2016 roku nowy zakład produkcyjny o łącznej powierzchni ponad 3,3 tys. m2. Inwestycja we własną infrastrukturę to nie tylko sposób na optymalizację bieżących kosztów operacyjnych, ale przede wszystkim zwiększenie możliwości produkcyjnych – już z uwzględnieniem nowego asortymentu – a tym samym potencjał do dynamicznej ekspansji Pylon Audio na rynki zagraniczne

Emisja akcji serii H zaplanowana została na przełom III i IV kwartału 2016 roku, przy cenie emisyjnej nie niższej niż 0,22 zł za jedną akcję.