Raport Euler Hermes o gospodarce światowej i sytuacji w Polsce

Podczas gdy światowe zapasy gotówki osiągają nowe rekordy, zwiększa się skala opóźnionych płatności i niewypłacalności

0
  • Skumulowane obroty w największych niewypłacalnościach powiększyły się o +34% do 19,1 mld EUR, gdyż liczba niewypłacalności dużych firm wzrosła ponad dwa razy w pierwszym kwartale 2017 r.
  • 20 przypadków największych niewypłacalności odpowiada za 70% łącznej światowej kwoty skumulowanych obrotów, w wysokości 13,4 mld EUR
  • Padł nowy rekord dotyczący nadmiaru oszczędności, które osiągnęły poziom 7 bilionów USD w bilansach przedsiębiorstw niefinansowych pod koniec 2016 r.
  • Od czasu kryzysu finansowego z 2008 r. światowe zapasy gotówkowe podwoiły się do niemal 10% globalnego PKB
  • Firmy amerykańskie tworzą 30% globalnych zapasów gotówkowych; od 2010 r. firmy chińskie zwiększyły zapasy gotówkowe dwukrotnie

Pomimo nowego rekordu nadmiaru oszczędności w przedsiębiorstwach niefinansowych, utrzymujący się wysoki wskaźnik opóźnionych płatności oraz gwałtowny wzrost liczby niewypłacalności dużych firm (o obrotach powyżej 50 mln EUR) wskazują na to, że globalne tempo rozwoju gospodarki wiąże się z pewnymi wyzwaniami, jak twierdzi Euler Hermes, wiodący na świecie ubezpieczyciel należności.

W swoim ostatnim obszernym badaniu ekonomicznym zatytułowanym “High Stakes Game” (Gra o wysoką stawkę) dział badań ekonomicznych firmy:

  • zmierzył wartość nagromadzonych środków w 30 500 spółkach na 94 giełdach;
  • przeanalizował poziomy niewypłacalności na 43 rynkach;
  • zbadał dyscyplinę płatniczą w panelu Bloomberg zawierającym 27 000 spółek notowanych na światowych giełdach.
Ludovic Subran, Główny Ekonomista w Euler Hermes
Ludovic Subran, Główny Ekonomista w Euler Hermes

Za ogólną światową stabilizacją i nabierającym rozpędu ożywieniem gospodarczym kryją się poważne rozbieżności i ryzyko” – twierdzi Ludovic Subran, główny ekonomista Euler Hermes. „Zjawisko to staje się coraz bardziej ekstremalne, gdyż koncentracja gotówki w pewnych regionach i branżach osiąga nowe rekordy, a upadłość dużych firm staje się coraz częstszym i bardziej dotkliwym zjawiskiem”.

Poważne przypadki niewypłacalności w sektorze handlu detalicznego i usług, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, zwiększająca się liczba upadłości w Chinach i Brazylii, a także coraz większe opóźnienia w płatnościach w Chinach oraz sektorze lotnictwa na całym świecie – wszystko to przyczynia się do narastania długofalowego ryzyka. Wymiar jak i częstość występowania skrajnych przypadków są coraz większe, dlatego należy je uważnie monitorować przez najbliższe miesiące” – dodaje Subran.

Czytaj również:  Wyniki MOL Group za 2017r. najlepsze od dekady

Podczas gdy Euler Hermes spodziewa się, że ogólny światowy poziom niewypłacalności obniży się w tym roku o -1%, a w 2018 r. wzrośnie o +1%, to przewiduje także, że w 20 państwach (Wykres 1) liczba niewypłacalności w 2017 r. przewyższy średnią z 2008 r. sprzed kryzysu. Po trzech latach znacznych spadków w liczbie niewypłacalności (-13.6% w 2014 r., -8.4% w 2015 r. i -4% w 2016 r.) na globalną koniunkturę wpływają nierównomierne trendy regionalne.