Raport: Zarobki Polek w 2016 roku

0

Luka płacowa, czyli różnica pomiędzy zarobkami mężczyzn i kobiet, to niestety nadal zjawisko powszechne. Jak kształtowała się sytuacja polskich kobiet na rynku pracy w ubiegłym roku? Czy istnieją obszary, w których to kobiety zarabiają więcej? Ekspert Pracuj.pl Maciej Bąk na podstawie danych portalu zarobki.pracuj.pl odpowiada na pytania dotyczące sytuacji zarobkowej kobiet w Polsce.

Polka w pracy

Jak wynika z raportu GUS Kobiety i mężczyźni na rynku pracy 2016 przeciętne wynagrodzenie kobiet jest wciąż niższe niż wynagrodzenie mężczyzn – w październiku 2014 roku różnica ta wyniosła 764 zł. Mężczyźni w 2014 r. osiągali wynagrodzenie o 9% wyższe od średniego, natomiast kobiety o 9,5% niższe. Oznacza to, że przeciętne wynagrodzenie kobiet było w 2014 roku o 17% niższe niż przeciętne wynagrodzenie mężczyzn.

Ciekawe wnioski nasuwają się z dokładniejszej analizy skrajnych wynagrodzeń. Otóż wśród pracowników o najniższych dochodach różnica zarobków kobiet i mężczyzn jest niewielka. Natomiast już wśród najlepiej zarabiających różnice te są bardzo wyraźne. Jak wynika z danych GUS średnie wynagrodzenie w grupie najlepiej zarabiających kobiet stanowiło 77% średniego wynagrodzenia najlepiej zarabiających mężczyzn.

Luka płacowa w Polsce – na ile prawdziwa?

Jak wskazuje ekspert Pracuj.pl Maciej Bąk, według danych pochodzących z ankiet zebranych w serwisie zarobki.pracuj.pl* w 2016 roku, luka płacowa liczona jako różnica miesięcznego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet w odniesieniu do płac mężczyzn, wyniosła 18,8% i zwiększyła się w porównaniu do zeszłego roku o 1,4 punktu procentowego (w 2016 roku wynosiła 17,4%). Szczegółowa analiza wskazuje jednak obszary i specjalizacje, w których różnice płac kobiet i mężczyzn nie są tak znaczne lub w których to kobiety zarabiają więcej.

Ekspert Pracuj.pl podkreśla, że kiedy zestawimy ze sobą różnice w płacach mężczyzn i kobiet na tych samych stanowiskach i z takim samym doświadczeniem zawodowym okazuje się, że na 634 takich porównań, w ponad połowie przypadków, różnice w płacach mężczyzn i kobiet nie przekraczały 10%.

Czytaj również:  Połowę polskiego PKB wytwarza co najwyżej 5,6 mln osób

Różnice w zarobkach na poziomie 10% są możliwe choćby z tego powodu, że większość przedsiębiorstw tworzy systemy wynagrodzeniowe dopuszczające tzw. widełki (przedział wynagrodzeń przypisanych do danego stanowiska). To, w którym miejscu w obrębie tych widełek znajduje się dany pracownik determinowane jest przeważnie w trakcie negocjacji płacowych podczas zatrudniania i rozmów okresowych. Na takie zróżnicowanie mogą mieć wpływ umiejętności negocjacyjne i skłonność do podejmowania rozmów na ten temat.  – zauważa Maciej Bąk.

W jakich obszarach to kobiety wiodą prym w zarobkach?

Zgodnie z danymi serwisu zarobki.pracuj.pl, w niektórych obszarach i specjalizacjach – stanowiących 1/5 badanych kategorii – kobiety zarabiają na podobnym poziomie lub lepiej od mężczyzn. Na przeciętne pensje wyższe od mężczyzn, pracując na podobnych stanowiskach i z podobnym doświadczeniem, mogą liczyć panie zatrudnione w takich obszarach, jak: Media/Rozrywka, PR, Marketing oraz Call Center.