SferaNET S.A. – wyniki finansowe w 1 kw. 2017 r.

0

SferaNET S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od sierpnia 2014 r., działająca w branży telekomunikacyjnej, wypracowała w 1 kw. 2017 r. blisko 270 tys. zł zysku EBITDA oraz 64 tys. zł zysku netto przy przychodach netto ze sprzedaży na poziomie 695 tys. zł. Spółka rozwija sprzedaż usług abonamentowych i zakłada jej dalszy wzrost w kolejnych kwartałach.

Osiągnięte przez Emitenta wyniki finansowe w 1 kw. 2017 r. wykazują poprawę w stosunku do analogicznego okresu ub. roku. W 1 kw. 2016 r. zysk EBITDA SferaNET S.A. sięgnął 215 tys. zł, zysk netto wyniósł 60 tys. zł, a wartość przychodów netto ze sprzedaży przekroczyła 638 tys. zł. Ponad 25% wzrost zysku EBITDA w ujęciu rdr. potwierdza zwiększenie wypracowywanych przychodów ze sprzedaży oraz osiąganej rentowności. Podpisywane przez Spółkę umowy z kontrahentami instytucjonalnymi wpływają na utrzymanie pozytywnego trendu wzrostu przychodów. Pozyskiwanie klientów z segmentu biznesowego pozwala także rozbudowywać sieć infrastruktury, dzięki czemu Emitent uzyskuje tym samym poszerzony dostęp do klientów indywidualnych. Zarząd SferaNET S.A. w oparciu o posiadane dane źródłowe i własne analizy przewiduje, że w 2017 r. Spółce uda się utrzymać dalszy wzrost przychodów ze sprzedaży usług abonamentowych.

„Początek roku pokazał, że będzie to bardzo pracowity czas dla całej Spółki. W tym roku planujemy sporo inwestować i rozwijać infrastrukturę światłowodową. Przyznaję, że coraz lepiej działamy też w obszarze B2C, co widać po systematycznych przyrostach liczby klientów indywidualnych.” – podkreśla Anna Stanaszek, Prokurent SferaNET S.A.

SferaNET S.A. złożyła w dniu lutym br. wniosek o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy sieci światłowodowej w województwie śląskim w ramach działania 1.1. „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”, w ramach I osi priorytetowej „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. W ramach tego projektu Spółka planuje wybudować sieć światłowodową (za wyjątkiem przyłączy do klientów) w powiecie bielskim oraz cieszyńskim o długości ok. 1.300 kilometrów. Szacowana wartość całego projektu, który ma zostać zakończony do końca 2020 r., sięga ok. 43,8 mln zł, a wnioskowana wartość dofinansowania wynosi 34,1 mln zł. Złożony przez SferaNET S.A. wniosek spełnił kryteria oceny formalnej i obecnie oczekuje na wyniki oceny merytorycznej.

Czytaj również:  Spada widoczność reklam w polskim internecie. Połowa z nich nie dociera do konsumentów

„Wygrana w konkursie byłaby spektakularnym sukcesem i wielkim wyzwaniem. Dalej jednak pozostaje wiele pytań w sprawie korzystania z wybudowanej infrastruktury w ramach działania 1.1 POPC. Tą kwestię będzie regulowało UKE i w zależności od warunków, jakie ustali, zmieni się rynek. Niemniej jednak niezależnie od rozstrzygnięcia konkursu, SferaNET posiada najbardziej rozbudowaną infrastrukturę światłowodową na obszarze konkursowym, a to oznacza współpracę z podmiotem, który wygra, jeśli nie będzie to nasza Spółka. Niezależnie od rozstrzygnięcia konkursu jesteśmy przekonani, że nasza Spółka zyska dzięki tej inwestycji.” – zakończyła Anna Stanaszek.