Split payment oczami polskich firm

0

W ciągu trzech miesięcy od debiutu ze split payment miało do czynienia ponad 400 tys. polskich firm. Metoda pozwalająca na wydzielenie podatku VAT z płatności ma w założeniu uszczelnić system fiskalny. Motywy skarbu państwa są więc oczywiste. Jak jednak wynika z badania przeprowadzonego na zlecenie BIG InfoMonitor, sektor mikro, małych i średnich firm zachowuje dużą rezerwę wobec wprowadzonych zmian. Tylko jedna czwarta przedsiębiorstw jest zainteresowana stosowaniem split payment, a jedna trzecia dostrzega jego zalety. Zdecydowana większość, jeśli będzie go używać, to z konieczności, a nie dobrowolnie.

Mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment) ma na celu zmniejszenie wyłudzeń podatku VAT i dotyczy transakcji między przedsiębiorstwami. Polega on na oddzieleniu z płatności za towary lub usługi kwoty podatku VAT i przelaniu go na osobny rachunek. Środki zebrane na koncie VAT firma może wykorzystać jedynie do rozliczeń swoich płatności VAT z urzędem skarbowym. Jak na razie stosowanie split payment jest dobrowolne.

Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że dotychczas płatność zainicjowało lub odebrało na rachunek VAT 414 tys. firm[i]. Liczba transakcji zrealizowanych poprzez split payment wyniosła 2,7 mln, a wartość VAT zapłaconego tą drogą — 10,7 mld zł. Oznacza to, że z metodą podzielonej płatności zetknął się co czwarty przedsiębiorca, a poprzez wydzielone rachunki przepłynęło 7,1 proc rozliczonego w tym czasie podatku VAT.

Niechęć i dystans

Liczba przedsiębiorstw, które zetknęły się ze split payment rośnie, co nie znaczy, że cieszy się on ich zaufaniem. Z badania BIG InfoMonitor wynika, że sceptyczna postawa wobec możliwości stosowania nowej metody płatności w transakcjach B2B dotyczy ponad połowy przebadanych małych i średnich firm (58 proc.) Chęć korzystania ze split payment wyraziła jedna czwarta uczestników badania, a 17 proc. nie opinii na ten temat.

Czytaj również:  Ponad 7 na 10 Polaków uważa, że koszty życia w naszym kraju są za wysokie

Split payment 2Źródło: BIG InfoMonitor