Wysokie zainteresowanie operatorów usługami dodanymi i multimedialnymi

telekomunikacja zasięg telefon

Według raportu PMR „Rynek usług dodanych i multimedialnych w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2018” dynamika tego rynku w 2013 r. wyniosła 8%. W tym samym roku wartość rynku tradycyjnych usług telekomunikacyjnych wyraźnie spadła. W tej sytuacji nie dziwi rosnące zainteresowanie operatorów usługami spoza podstawowego portfolio – np. mobilną transmisją danych czy płatną telewizją.

Mobilne usługi dodane

Coraz większa penetracja mobilnej transmisji danych zmienia rynek usług dodanych w telefonii komórkowej w dwa sposoby. Nie tylko powoduje wzrost przychodów operatorów ze świadczenia samych usług, ale również promuje poszczególne segmentu rynku usług dodanych (np. segment gier czy aplikacji) degradując inne (np. płatności z pomocą SMS-a).

Pod względem swojej wartości, dla operatorów telefonii komórkowej najbardziej wartościowym segmentem rynku usług dodanych pozostają usługi mobilnego internetu. W 2013 r. rynek ten dynamicznie zwiększył swoją wartość. Główny powód to dynamiczne zwiększenie przychodów operatorów z segmentu telefonów. W ostatnich dwóch latach operatorzy prowadzili intensywne kampanie popularyzujące mobilną transmisję danych w urządzeniach przenośnych. W efekcie w 2013 r. baza klientów korzystających ze smartfonów osiągnęła na tyle wysoki poziom, że zdołała przełożyć się na wyraźną poprawę średnich przychodów na klienta w tym segmencie.

Pomimo wspomnianego dynamicznego wzrostu przychodów operatorów z segmentu telefonów, przychody operatorów z usług realizowanych z pomocą modemów nadal przeważają na polskim rynku mobilnego internetu. W 2013 r. segment ten stanowił ponad dwie trzecie wartości rynku.

W porównaniu do usług mobilnego internetu mniejszą wartość w 2013 r. zanotowały pozostałe usługi dodane świadczone przez operatorów komórkowych. Jest to bardzo rozdrobniony rynek obejmujący różnego rodzaju usługi – od tych wykorzystujących np. SMS Premium do np. rynku aplikacji czy usług lokalizacyjnych.

W 2013 r. rynek usług dodanych w telefonii komórkowej, nieuwzględniający segmentu mobilnego internetu osiągnął wartość od 1,5 mld zł, 10% więcej niż rok wcześniej. W wyniku powstania nowych form komunikacji opartych na usługach transmisji danych dochodzi do spadku przychodów operatorów z segmentów dotychczas wzrostowych (np. płatności za pomocą SMS czy z usług tzw. interaktywności w mediach) i wzrostu przychodów z segmentów do niedawna niszowych (np. aplikacje, gry czy muzyka mobilna).

Pomimo stagnacji w 2013 r. usługi obsługi płatności przez SMS pozostały wartościowo największym segmentem rynku mobilnych usług dodanych w Polsce. Wpływy operatorów sukcesywnie topnieją w przypadku innego istotnego segmentu – usług interaktywności w mediach, czyli loterii, konkursów, sond, głosowań, plebiscytów, akcje charytatywnych i czatów. Tymczasem segmentem, który zyskiwał na popularności w ubiegłym roku były gry mobilne. Pomimo, że na polskim rynku zdecydowanie przeważa model gier udostępnianych nieodpłatnie, z roku na rok zwiększa się odsetek osób płacących – czy to za pełną wersję gry, czy za określone zasoby z nią związane. Dwa inne, mniejsze, ale za to dynamicznie rozwijające się segmenty to rynek muzyki mobilnej oraz aplikacji. W nadchodzących latach oczekujemy ich znacznego wzrostu i w efekcie zwiększenia udziałów w rynku.

Rynek płatnej telewizji

Operatorzy telefonii komórkowej coraz większą uwagę poświęcają wspomnianym mobilnym usługom dodanym, w tym mobilnej transmisji danych. W przypadku operatorów stacjonarnych oraz telewizji kablowych kluczem jest konwergencja usług telekomunikacyjnych i medialnych. Oprócz tworzenia ofert pakietowych, umożliwiających związanie ze sobą klienta, wzrosty rynku płatnej telewizji w ostatnich latach działały na operatorów jak magnes. W 2013 r. jednak rynek płatnej telewizji w Polsce znalazł się w stagnacji. Wpłynęło na to nie tylko wysokie nasycenie usługami, ale i głośny medialnie start naziemnej telewizji cyfrowej. Wpłynęło to na spadek penetracji usługami płatnej telewizji w Polsce w 2013 r. Według naszych obliczeń w roku ubiegłym 72% gospodarstw domowych w Polsce korzystało z różnego rodzaju usług płatnej telewizji.

Podsumowanie

Polski rynek usług dodanych i multimedialnych obejmujący usługi płatnej telewizji, usługi dodane w telefonii komórkowej (włączając w to usługi mobilnego internetu) oraz usługi dodane w telefonii stacjonarnej zanotował w 2013 r. 8% wzrost. W obliczu spadku przychodów operatorów z usług tradycyjnych oznacza to dla nich diametralnie odmienne otoczenie. W efekcie poświęcają mu oni coraz większą uwagę, rozwijając istniejące usługi i wprowadzając nowe. Nie wszystkie podsegmenty rynku usług dodanych w równym stopniu odpowiadały w 2013 r. za jego stosunkowo wysoką dynamikę. Przed 2013 r. jedna z lokomotyw wzrostu i kluczowy podsegment – rynek płatnej telewizji, w ubiegłym roku jedynie minimalnie zwiększył swoją wartość. W tym samym czasie wartość rynku usług telekomunikacyjnych spadła. W efekcie, widoczna we wcześniejszych latach różnica pomiędzy dynamikami dwóch segmentów praktycznie się utrzymała. Z drugiej strony, w 2013 r., w odróżnieniu od 2012 r. rola płatnej telewizji zmieniła się. Segment ten, zamiast napędzania wzrostu połączonego rynku usług telekomunikacyjnych i płatnej telewizji, odpowiadał w roku ubiegłym głównie za jego stabilizację i ochronę przed głębszym spadkiem.

Niniejsza informacja prasowa została przygotowana na podstawie danych zawartych w najnowszym raporcie firmy PMR pt. „Rynek usług dodanych i multimedialnych w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2018”.