Wysokie zainteresowanie operatorów usługami dodanymi i multimedialnymi

0

Według raportu PMR „Rynek usług dodanych i multimedialnych w Polsce 2014. Prognozy rozwoju na lata 2014-2018” dynamika tego rynku w 2013 r. wyniosła 8%. W tym samym roku wartość rynku tradycyjnych usług telekomunikacyjnych wyraźnie spadła. W tej sytuacji nie dziwi rosnące zainteresowanie operatorów usługami spoza podstawowego portfolio – np. mobilną transmisją danych czy płatną telewizją.

Mobilne usługi dodane

Coraz większa penetracja mobilnej transmisji danych zmienia rynek usług dodanych w telefonii komórkowej w dwa sposoby. Nie tylko powoduje wzrost przychodów operatorów ze świadczenia samych usług, ale również promuje poszczególne segmentu rynku usług dodanych (np. segment gier czy aplikacji) degradując inne (np. płatności z pomocą SMS-a).

Pod względem swojej wartości, dla operatorów telefonii komórkowej najbardziej wartościowym segmentem rynku usług dodanych pozostają usługi mobilnego internetu. W 2013 r. rynek ten dynamicznie zwiększył swoją wartość. Główny powód to dynamiczne zwiększenie przychodów operatorów z segmentu telefonów. W ostatnich dwóch latach operatorzy prowadzili intensywne kampanie popularyzujące mobilną transmisję danych w urządzeniach przenośnych. W efekcie w 2013 r. baza klientów korzystających ze smartfonów osiągnęła na tyle wysoki poziom, że zdołała przełożyć się na wyraźną poprawę średnich przychodów na klienta w tym segmencie.

Pomimo wspomnianego dynamicznego wzrostu przychodów operatorów z segmentu telefonów, przychody operatorów z usług realizowanych z pomocą modemów nadal przeważają na polskim rynku mobilnego internetu. W 2013 r. segment ten stanowił ponad dwie trzecie wartości rynku.

W porównaniu do usług mobilnego internetu mniejszą wartość w 2013 r. zanotowały pozostałe usługi dodane świadczone przez operatorów komórkowych. Jest to bardzo rozdrobniony rynek obejmujący różnego rodzaju usługi – od tych wykorzystujących np. SMS Premium do np. rynku aplikacji czy usług lokalizacyjnych.

W 2013 r. rynek usług dodanych w telefonii komórkowej, nieuwzględniający segmentu mobilnego internetu osiągnął wartość od 1,5 mld zł, 10% więcej niż rok wcześniej. W wyniku powstania nowych form komunikacji opartych na usługach transmisji danych dochodzi do spadku przychodów operatorów z segmentów dotychczas wzrostowych (np. płatności za pomocą SMS czy z usług tzw. interaktywności w mediach) i wzrostu przychodów z segmentów do niedawna niszowych (np. aplikacje, gry czy muzyka mobilna).

Czytaj również:  Inwestycje w Polsce są uzależnione od tego, czy nasi pracownicy pozostaną konkurencyjni

Pomimo stagnacji w 2013 r. usługi obsługi płatności przez SMS pozostały wartościowo największym segmentem rynku mobilnych usług dodanych w Polsce. Wpływy operatorów sukcesywnie topnieją w przypadku innego istotnego segmentu – usług interaktywności w mediach, czyli loterii, konkursów, sond, głosowań, plebiscytów, akcje charytatywnych i czatów. Tymczasem segmentem, który zyskiwał na popularności w ubiegłym roku były gry mobilne. Pomimo, że na polskim rynku zdecydowanie przeważa model gier udostępnianych nieodpłatnie, z roku na rok zwiększa się odsetek osób płacących – czy to za pełną wersję gry, czy za określone zasoby z nią związane. Dwa inne, mniejsze, ale za to dynamicznie rozwijające się segmenty to rynek muzyki mobilnej oraz aplikacji. W nadchodzących latach oczekujemy ich znacznego wzrostu i w efekcie zwiększenia udziałów w rynku.

Rynek płatnej telewizji