Wzrost w górę, inflacja w górę, stopy bez zmian

0
  • RPP nie zmieni dzisiaj stóp procentowych i utrzyma łagodną retorykę. Przy inflacji CPI poniżej celu NBP (chociaż ponownie w granicach dopuszczalnych odchyleń) i bardzo niskiej inflacji bazowej (szacujemy, że w kwietniu wyniosła 0,6% r/r) przekaz Rady może wskazać na rosnącą skłonność większości jej członków do stabilizacji stóp w długim okresie.
  • Finalne dane o inflacji w strefie euro za kwiecień powinny potwierdzić wstępne szacunki. Niska inflacja w strefie euro może wstrzymać ogłoszenie zakończenia QE przez EBC do lipca.
  • Dane o produkcji przemysłowej w USA za kwiecień (oczekiwany wzrost o 0,6% m/m vs. 0,5% m/m w marcu) powinny mieć podobną wymowę jak wczorajsze wyniki sprzedaży detalicznej, pokazując siłę gospodarki USA.

Przegląd wydarzeń:

Sprzedaż detaliczna w USA w kwietniu spowolniła do 0,3% m/m wobec zrewidowanego w górę wzrostu o 0,8% m/m w marcu (odwrócenie wcześniejszego wzrostu sprzedaży samochodów). Sprzedaż z wyłączeniem aut rosła w stabilnym tempie 0,3% m/m, co sugeruje, że konsumpcja w 2q18 przyspieszy po słabym 1q18 (1,4% saar). To wzmacnia oczekiwania na dalsze podwyżki stóp Fed, co wczoraj było przyczyną wyraźnej przeceny amerykańskich obligacji i (obok innych czynników, jak np. wypowiedzi R. Erdogana) źródłem awersji wobec rynków wschodzących.

Według szybkiego szacunku dynamika krajowego PKB w 1q18 wyniosła 5,1% r/r, wyraźnie przebijając konsensus (4,8% r/r; PKO: 5,3% r/r).Naszym zdaniem wzrost osiągnął cykliczny szczyt. Solidnemu wzrostowi PKB towarzyszy niska inflacja. Finalny odczyt potwierdził, że inflacjaCPI w kwietniu wzrosła do 1,6% r/r z 1,3% r/r w marcu, wracając do przedziału dopuszczalnych odchyleń od celu NBP.dynamika PKB

Wzrost PKB w strefie euro w 1q18 wyhamował do 2,5% r/r z 2,8% r/r w 4q17 (0,4% k/k z 0,7% k/k), potwierdzając wstępne szacunki. Struktura PKB nie jest znana, ale miesięczne dane z poszczególnych gospodarek sugerują, że wyhamowanie konsumpcji i bardziej ujemny wkład eksportu netto neutralizowały szybszy wzrost inwestycji.

Czytaj również:  2018 rok upłynął pod hasłem poprawy bezpieczeństwa w sieci

Niemiecki indeks ZEW za maj utrzymał się na poziomie sprzed miesiąca (-8,2 pkt). Większość badanych oczekuje pogorszenia warunków w gosp., co wydaje się potwierdzać, że szczyt cyklu został minięty. Oceny bieżącej sytuacji są jednak wciąż bardzo dobre (87,4 pkt. vs. 87,9 pkt., na 100 możliwych).

Korea Płn. odwołała dzisiejsze rozmowy z południowym sąsiadem wyrażając jednocześnie wątpliwości co do odbycia się czerwcowego spotkania Kim-Trump ze względu na trwające manewry lotnicze Korei Płd. i USA.

Źródło: PKO Bank Polski