Ile zarabiają menedżerowie popularnych spółek giełdowych?

pieniądze

Rok 2016 Warszawska Giełda Papierów Wartościowych na pewno może zaliczyć do udanych. Główny indeks WIG wzrósł o 11,2% w stosunku do roku poprzedniego. Największe wzrosty odnotowano w indeksie mWIG40 – 18,2%, natomiast największe spółki z WIG20 były w najsłabszej kondycji, WIG20 wzrósł tylko o 8%. Czy dobra koniunktura odbiła się na wynagrodzeniach członków zarządów? W poniższym artykule prezentujemy wynagrodzenia menedżerów topowych spółek które przyniosły swoim akcjonariuszom największe zyski.

Jastrzębska Spółka Węglowa SA

W pierwszej kolejności spójrzmy na akcje Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA. Według danych pochodzących z rocznika giełdowego stopa zwrotu z akcji spółki za 2016 rok wyniosła 528%. Najniżej ceny akcji były na poziomie 8,66 PLN a najwyżej sięgnęły 88,70 PLN. Spółka odnotowała 4,4 mln PLN zysku netto, co było dużym wzrostem wobec ponad 3 mld straty w 2015 roku. Ze względu na duży udział Skarbu Państwa w akcjonariacie, w spółce obserwowaliśmy liczne zmiany kadrowe w przeciągu roku i tylko dwie osoby przepracowały cały rok. Łączny fundusz wynagrodzeń top menedżerów wyniósł ponad 3,3 mln PLN. Natomiast średnie roczne wynagrodzenie 688,8 tys. PLN.

Petrolinvest SA

Naszą uwagę zwrócił również importer paliwa – Petrolinvest SA. Stopa zwrotu z akcji spółki za 2016 rok wyniosła prawie 420%. Należy dodać, że w październiku 2016 roku nastąpiło scalenie akcji spółki według parytetu wymiany 16:1. W wyniku czego kapitał zakładowy spółki dzieli się obecnie na 15,1 mln akcji o wartości nominalnej 160 PLN każda.

Łączny koszt wynagrodzeń członków zarządu przestawiony w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym wyniósł prawie 2,5 mln PLN. Jednakże, wynagrodzenie to nie zostało im wypłacone do daty opublikowania sprawozdania. System wynagradzania funkcjonujący obecnie w spółce opiera się na wynagrodzeniu stałym. W 2016 roku osoby zarządzające nie otrzymywały nagród, innych korzyści ani świadczeń finansowych.

11 bit studios SA

Fani gier komputerowych na pewno interesowali się spółką 11 BIT, notowaną na GPW od 2011 roku. Twórca gier „Anomaly: Warzone Earth” czy „This War of Mine” przyniósł w 2016 roku stopę zwrotu w wysokości 107%. Czteroosobowy zarząd łącznie kosztował spółkę prawie 1,6 mln PLN. Wynagrodzenia menedżerów były na podobnym poziomie jak w roku poprzednim, a wszystkie osoby zarządzające przepracowały cały badany rok.

Wielton SA

Producent naczep, przyczep i nadbudów samochodowych przyniósł swoim inwestorom 87% zwrotu z zainwestowanego kapitału. W porównaniu do roku 2015 spółka podwoiła swoje przychody i zysk netto. Tak dobre wyniki pociągnęły za sobą również wzrost wynagrodzeń top menedżerów. Spółka przeznaczyła na ten cel 5,7 mln PLN, o 865 tys. PLN więcej niż w 2015 roku. Najwyższe wynagrodzenie otrzymał prezes zarządu Mariusz Gojec – ponad 2 mln PLN i dwa razy więcej niż w 2015 roku. Pozostali członkowie zarządu, którzy przepracowali cały rok zarobili średnio po 1,5 mln PLN.

Oponeo.pl SA

Inwestorzy, którzy zakupili w 2016 roku akcje Oponeo.pl – internetowego sprzedawcy opon, mogli zarobić nawet 72%. Spółka odnotowała wzrost zysku netto o 55% w stosunku do 2015 roku. Uwagę na pewno zwracają dość niskie, jak na realia giełdowe, wynagrodzenia menedżerów. Dariusz Topolewski, wieloletni prezes zarządu otrzymał roczne wynagrodzenie w wysokości tylko 26 tys. PLN, czyli tylko 2,2 tys. PLN miesięcznie. Należy zaznaczyć, że posiada on ponad 3 mln akcji spółki (w 2016 roku spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 10 gr na akcję). Trzej pozostali członkowie zarządu otrzymali roczne pensje w wysokości 319 tys. PLN.

CCC SA

Wśród spółek z indeksu WIG20 na uwagę szczególnie zasługuje spółka CCC. Jej akcje w przeciągu roku wzrosły o prawie 50%. Obuwniczy potentat przeznaczył na pensje kadry zarządzającej prawie 2,9 mln PLN. Co ciekawe wiceprezes zarządu Piotr Nowjalis zarobił o 220 tys. PLN więcej niż prezes zarządu Jego roczne wynagrodzenie to prawie 1,1 mln PLN.

W tabeli poniżej prezentujemy wysokość rocznej stopy zwrotu z akcji spółek przedawnionych w niniejszym artykule wraz z wysokością średniego wynagrodzenia wypłaconego członkom zarządów, którzy przepracowali cały rok.

stopa zwrotu od początku roku (%) średnie wynagrodzenie wypłacone członkom zarządów liczba członków zarządu, którzy przepracowali
cały 2016 rok
JSW 528% 688 834 2
PETROLINV 419% 0* 2
11BIT 108% 392 543 4
WIELTON 87% 1 696 333 3
OPONEO.PL 72% 245 750 4
CCC 49% 956 667 3

*koszt wynagrodzeń wyniósł 2,5 mln PLN, wynagrodzenia nie zostały wypłacone w 2016 roku

Źródło: Raport wynagrodzenia członków zarządów w 2016 roku, Sedlak & Sedlak; Rocznik giełdowy 2017

Iwona Wabik-Szuba, Sedlak & Sedlak