71% pracowników uważa, że sprawna komunikacja wewnętrzna wpływa na wynik biznesowy firmy

0

Co czwarty pracownik średnich i dużych przedsiębiorstw w Polsce nie czuje się wystarczająco poinformowany o działaniach prowadzonych przez swojego pracodawcę, a aż 71% uważa, że firma nie odniesie sukcesu biznesowego bez partnerskiej i otwartej komunikacji z pracownikami. Według zatrudnionych, za sprawny przepływ informacji powinni odpowiadać przede wszystkim menedżerowie i kierownicy działów (67% wskazań) – wynika z raportu „Efektywność biznesowa zaczyna się od komunikacji wewnętrznej” przygotowanego przez emplo. Eksperci zgodnie podkreślają, że obecnie komunikacja wewnętrzna to funkcja zarządzania organizacją, w której kluczową rolę odgrywa kadra kierownicza.

wynik biznesowy_emploWśród firm, które poznałem, znajdują się takie, które odniosły biznesowy sukces bez nowoczesnego biura czy rozbudowanego pakietu benefitów dla pracowników, ale ogromną wagę przykładały do otwartego dialogu z pracownikami. To potwierdza, jak ważny jest kontakt z zatrudnionymi osobami. Udowadniają to też wyniki zrealizowanego przez nas badania, które wyraźnie pokazują, że sprawnie funkcjonująca komunikacja wewnętrzna jest podstawą dla realizacji założonych celów biznesowych. Niestety, jak wskazują sami pracownicy, nadal wiele firm nie przykłada odpowiedniej wagi do tego obszaru – mówi Paweł Leks, CEO, emplo.kto odpowiada za komunikację wew_emplo

Gra w otwarte karty z pracownikiem

Z badania „Efektywność biznesowa zaczyna się od komunikacji wewnętrznej” wynika, że zdecydowana większość pracowników (71%) jest zdania, że firma nie osiągnie sukcesu rynkowego bez otwartej i partnerskiej komunikacji wewnętrznej. Wśród najważniejszych działań prowadzonych w przedsiębiorstwie i wpływających na efektywność biznesową znajdują się: skuteczna komunikacja z pracownikami (42% wskazań), jawność celów stawianych osobom i zespołom (35%) oraz możliwość zgłaszania pomysłów i usprawnień przez pracowników (35%). Co czwarty menedżer lub specjalista chciałby natomiast zostać włączony w podejmowanie decyzji dotyczących firmy. Co piąty pracownik (23%) dostrzega zaś rosnące znaczenie nowoczesnych technologii i uważa, że ich stosowanie usprawnia procesy biznesowe.działania komunikacji wewnętrznej_emplo

– Technologia przybywa z odsieczą szczególnie w firmach z rozproszoną strukturą, w których zatrudnione osoby pracują w różnych lokalizacjach i w różnym trybie. Statyczną pracę przy biurku coraz częściej zamieniamy na pracę w drodze na spotkanie, w pociągu czy w kawiarni. W firmach, które mierzą się z takimi wyzwaniami, usprawnienie komunikacji wewnętrznej jest podstawą efektywnej działalności – zwraca uwagę Paweł Leks. – Wśród przedsiębiorstw korzystających z emplo są organizacje z oddziałami rozsianymi po całej Polsce i w różnych krajach, z osobami pracującymi w trybie zmianowym oraz korzystającymi z pracy zdalnej. Możliwość natychmiastowego dotarcia z firmowymi informacjami do każdej osoby, także tej nie pracującej przy komputerze, a korzystającej głównie ze smartfona, jest kluczową wartością dla zarządów i menedżerów. Jeśli na dodatek pracownicy mają możliwość zabrania głosu i współtworzenia firmowej społeczności, tworzy to dodatkową wartość – dodaje Paweł Leks.

Czytaj również:  Symulator ruchu miejskiego wykorzysta sztuczną inteligencję i komputer kwantowy. Ma rozwiązać problem korków w dużych miastach