GDDKiA: Częściowo ulepszoną trasą Gdańsk-Szczecin pojedziemy w 2018 r.

NIK o jakości robót drogowych nadzorowanych przez GDDKiA

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetargi na trzy odcinki trasy S6.

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad ogłosiła przetargi na zaprojektowanie i budowę trzech odcinków trasy łączącej Szczecin i Gdańsk, czyli drogi ekspresowej S6.

Przetargi powinny zostać rozstrzygnięte w I połowie przyszłego roku, a gotową drogą powinniśmy pojechać w roku 2018  –  podała GDDKiA w komunikacie.

Odcinki znajdują się w województwie zachodniopomorskim i mają łączną długość 63,4 km. Obecna trasa to droga jednojezdniowa. Po przebudowie będzie to droga dwujezdniowa po dwa pasy ruchu w każdą stronę. Według dyrekcji, czas przejazdu tą trasą ma skrócić się o ok. 40 minut.

Drogi, które zostaną wyremontowane to: od Goleniowa do początku obwodnicy Nowogardu, od końca obwodnicy Nowogardu do końca obwodnicy miasta Płoty, oraz od węzła Ustronie Morskie do początku obwodnicy Koszalina i Sianowa. Trasy nie będą się pokrywać w całości z istniejącymi drogami.

Kryteriami wyboru ofert ma być w 90 proc. cena, w 5 proc. termin realizacji i w 5 proc. gwarancja od 5 do 10 lat. Czas realizacji projektów w formule zaprojektuj i buduj będzie wynosił od 34 do 37 miesięcy, w tym 15 miesięcy będzie na prace projektowe i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej. Z czasu realizacji prac budowlanych wyłączane będą okresy zimowe od 15 grudnia do 15 marca.

Odcinek drogi ekspresowej S6 pomiędzy Goleniowem a Koszalinem i Sianowem wraz z obwodnicą tych miast został podzielony łącznie na 7 odcinków realizacyjnych. Trasa łącznie ma prawie 140 kilometrów.

Do końca sierpnia planowane jest ogłoszenie przetargów na zaprojektowanie i budowę pozostałych trzech odcinków S6, budowę obwodnicy Koszalina i Sianowa – wyjaśnia GDDKiA.