Grupa Masterlease podsumowuje pierwsze półrocze 2017 roku

Jakub Kizielewicz, Prezes Zarządu Grupy Masterlease
  • Grupa sfinansowała łącznie 4 974 samochodów o wartości 343 mln zł
  • Flota finansowana na koniec roku wyniosła 31 605 pojazdów
  • Skonsolidowany wynik na działalności CFM wyniósł 48,8 mln zł
  • Skonsolidowany zysk netto Grupy wyniósł 21,8 mln zł
mln zł I pół. 2017 I pół. 2016 II kw. 2017 II kw. 2016
Zysk brutto 27,9 23,8 12,4 12,1
Zysk netto 21,8 18,6 9,6 9,3
Zysk netto na akcję* (zł) 1,83 1,56 0,81 0,78
Wynik na działalności CFM 48,8 42,3 22,7 21,2

*w danym okresie

W pierwszej połowie 2017 roku Grupa Masterlease dostarczyła na rynek 4 974 samochodów. Niższy poziom dostaw w ujęciu rok do roku wynika z modyfikacji polityki sprzedażowej, polegającej na bardziej selektywnym, pod względem rentowności, podejściu do wolumenowych kontraktów dla klientów korporacyjnych. Dodatkowo Spółka koncentruje się na wdrażaniu sprzedaży nowych produktów dedykowanych dla klienta detalicznego.

Liczba dostaw, którą zrealizowaliśmy w pierwszej połowie 2017, jest wprawdzie niższa niż pierwotne założenia, jednak Spółka osiąga wzrost rentowności realizowanych kontraktów. Wynika to w dużej mierze z celowej modyfikacji naszej polityki sprzedażowej  i koncentracji naszych wysiłków sprzedażowych w segmencie klienta detalicznego oraz małych i średnich przedsiębiorstw. Ostatnie kilka kwartałów pokazuje, że jest to dobry kierunek. Coraz częściej klienci decydując się na leasing wybierają kontrakty z usługami dodatkowymi, takimi jak serwis i ubezpieczenie. Bardzo dobrze w te trendy wpisują się nasze produkty typu Abonament. W kolejnych kwartałach planujemy szereg działań, które mają usprawniać proces dotarcia z ofertą tego produktu do klientów indywidualnych – mówi Konrad Karpowicz, Wiceprezes Zarządu Grupy Masterlease.

Wyniki finansowe pierwszego półrocza są zgodne z naszymi oczekiwaniami. Na głównych liniach rachunku wyników obserwujemy stabilizację lub niewielkie wzrosty, co jest pochodną naszych działań nakierowanych na wzrost marżowości oferowanych produktów i efektywnym zarządzaniu kosztami. W szczególności jesteśmy zadowoleni z wyniku na marży finansowej, która po okresie spadków w latach 2015-2016, ustabilizowała się na średniokwartalnym poziomie 9 mln zł. Odnotowujemy również rekordowe wyniki na marży serwisowej, która jest pochodną wzrostu floty z usługami dodatkowymi. W pierwszym półroczu marża usługowa wzrosła rok do roku o 27% do poziomu 12,9 mln zł. Uwzględniając dobre otoczenie na polskim rynku motoryzacyjnym liczymy na poprawę marży osiąganej na sprzedaży samochodów pokontraktowychw kolejnych kwartałach – mówi Jakub Kizielewicz, Prezes Zarządu Grupy Masterlease

Pierwsze półrocze to również dobry okres dla sprzedaży naszych samochodów w sieci Master1.pl, w której sprzedaliśmy ponad 1,7 tys. samochodów. Do końca września planujemy otwarcie nowego salonu w Gdańsku. Jest to kolejny krok rozwoju terytorialnego sieci salonów Master1.pl, której powiększanie jest elementem nowej strategii dotarcia do klientów indywidualnych. Kolejnym ważnym elementem usprawnienia procesu dotarcia do klientów będzie możliwość wyboru konkretnego egzemplarza samochodu i zawarcia kontraktu on-line. W najbliższym czasie zostanie zaprezentowany nowy serwis www.master1.pl , który wprowadzi nową jakość na polskim rynku w tych obszarach– mówi Konrad Karpowicz, Wiceprezes Zarządu Grupy Masterlease

W drugim kwartale zainicjowaliśmy również projekt krótkoterminowego wynajmu samochodów i powołaliśmy nową Spółkę MasterRent24. Celem Spółki w perspektywie 2-3 letniej jest zbudowanie wiodącej pozycji na rynku krótkoterminowego wynajmu z flotą około 1500 samochodów z siecią ok.30 punktów sprzedaży. W pierwszej fazie jest to jednak projekt, na bazie którego chcemy optymalizować koszty. W ramach naszej działalności korzystamy z rozwiązań short term rental, które wspierają kontrakty korporacyjne i w zależności od zapotrzebowania klienta uzupełniamy flotę o dodatkowe samochody na krótki okres. Samochody z wypożyczalni wykorzystujemy również w procesach dostarczania klientom samochodów zastępczych w przypadku szkód czy napraw serwisowych. MasterRent24 ma za zadanie uniezależnienie się od zewnętrznych dostawców. Rozwój projektu praktycznie nie będzie wiązał się ze wzrostem kosztów ze względu na korzystanie z zasobów wewnętrznych Grupy. Obecnie dysponujemy flotą kilkudziesięciu samochodów, jednak w przypadku dobrej komercjalizacji nie wykluczamy powiększenia floty w kolejnych latach. Projekt MasterRent24 ma na celu wspieranie naszej podstawowej działalności i strategii Grupy Kapitałowej – mówi Jakub Kizielewicz, Prezes Zarządu Grupy Masterlease

W dniu 21 lipca 2017 Spółka wypłaciła 28 mln zł dywidendy z zysku 2016, czyli 2,36 zł na akcję. Polityka dywidendowa Spółki zakłada wypłatę dywidendy w kwocie do 100% skonsolidowanego zysku netto za poprzedni rok obrotowy.