Komentarz Pawła Durjasza nt. danych o produkcji w listopadzie

0

Tempo wzrostu produkcji sprzedanej przemysłu okazało się listopadzie wyższe od oczekiwań, wynosząc 2,9% r/r wobec 4,4% r/r w październiku. Tegoroczny listopad liczył jednak dwa dni robocze mniej w stosunku do ubiegłorocznego. Po skorygowaniu danych o czynniki sezonowe, przy uwzględnieniu różnicy w liczbie dni roboczych, roczna dynamika produkcji sprzedanej wzrosła do 4,4% r/r wobec 3,8 % r/r w październiku. Od czerwca odsezonowana produkcja rośnie w skali roku, a uśrednione tempo jej wzrostu powoli przyspiesza. Warto przy tym zauważyć, że dynamika produkcji w przetwórstwie przemysłowym była wyższa w stosunku do dynamiki ogólnego wskaźnika produkcji. Hamująco wpływał nań natomiast spadek produkcji w dziale „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę” – prawdopodobnie ze względu na stosunkowo ciepły w tym roku listopad.

W samym listopadzie poziom odsezonowanej produkcji sprzedanej przemysłu obniżył się nieznacznie w stosunku do października (-0,3% m/m). Widoczna od początku 2013 r. tendencja wzrostu produkcji pozostaje jednak zachowana, pomimo lekkiego przyhamowania w ostatnich dwóch miesiącach.

W październiku i listopadzie przyspieszył także proces podnoszenia się produkcji budowlano-montażowej po głębokim spadku jaki miał miejsce pomiędzy lutym 2012 a majem 2013 r. W listopadzie wzrosła ona (dane odsezonowane) o 3,9% m/m, po wzroście o 2,3% m/m w październiku. Poziom tej produkcji jest jednak ciągle niższy o 17,7% w stosunku do początku 2012 r. Roczna dynamika odsezonowanej produkcji budowlano-montażowej wzrosła w listopadzie do -4,2% r/r wobec -6,1% r/r w październiku.

Dzisiejsze dane wpisują się w obraz poprawy koniunktury w polskim przemyśle przetwórczym. Badania koniunktury wskazują ostatnio na dość silny wzrost nowych zamówień, w tym krajowych. W grudniu wyraźnie wzrósł wskaźnik koniunktury PMI w niemieckim przemyśle przetwórczym. Warunki dla dalszego wzrostu produkcji przemysłowej pozostają zatem sprzyjające. Cieszy także przyspieszenie wzrostu produkcji w budownictwie, choć jest ona ciągle niższa w stosunku do analogicznego miesiąca poprzedniego roku. Wydaje się, że dynamika PKB w IV kwartale może wynieść ok. 2,4%r/r –2,5% r/r.

Czytaj również:  Fitch grozi obniżeniem ratingu USA. Polski złoty najsilniejszą walutą regionu

Paweł Durjasz,
Główny Ekonomista PZU