Koniec niepewności na rynku pracy: rekordowe plany rekrutacji i Polacy chcący podwyżek

0

W ostatnich miesiącach systematycznie umacnia się pozycja pracowników na rynku pracy. Potwierdza to także czwarta edycja Barometru Rynku Pracy przygotowanego przez Work Service S.A., z którego wynika, że od początku roku spadł z 28% do 19% odsetek obawiających się o zatrudnienie, a co drugi pracujący Polak oczekuje wzrostu wynagrodzenia. Zdaniem ekspertów, pracownikom będzie coraz łatwiej negocjować wyższe stawki zmieniając czy szukając pracy. Tym bardziej, że ponad 28% pracodawców planuje w najbliższych miesiącach nowe rekrutacje – to najwyższy odsetek ze wszystkich edycji badania. Z drugiej jednak strony, tylko 5% firm planuje podwyżki wynagrodzenia.

– Kondycja polskiego rynku pracy w 2015 roku jest bardzo dobra. Stopa bezrobocia jest najniższa od 2008 roku, rośnie popyt inwestycyjny i konsumpcja. To wszystko przekłada się na stabilny wzrost gospodarczy, który stymuluje rynek pracy. Ten pozytywny trend utrzymuje się już od ubiegłego roku, jednak teraz wyraźnie widzimy, że wpływa na poczucie stabilizacji. Poprawiająca się koniunktura powoduje, że pracownicy nie obawiają się o utratę miejsca pracy, są chętni do zmiany zatrudnienia, zakładają i oczekują, że ich wynagrodzenie będzie rosło – mówi Tomasz Hanczarek, prezes zarządu Work Service S.A. – Co prawda, pracodawcy niechętnie deklarują podwyżki, ale warto wziąć pod uwagę, że w związku z umacniającym się rynkiem pracownika, wzrasta presja płacowa, którą wyraźnie widać wśród kandydatów, już na etapie rekrutacji. Zarządzający firmami chcąc przyciągnąć nowych specjalistów, muszą już na początku zapłacić więcej. To powstrzymuje wewnętrzne wzrosty płac wśród obecnej załogi i powoduje powściągliwość w deklarowaniu podwyżek – dodaje Tomasz Hanczarek.

Pracownicy czują się coraz pewniej

Z najnowszego Barometru Rynku Pracy wynika, że spada odsetek Polaków niepokojących się o swoje miejsce pracy – z 28% w I kwartale 2015 roku do 19% w lipcu br. (-9 p.p.). Największa niepewność występuje wśród osób zarabiających do 1000 zł netto miesięcznie (50%) oraz zatrudnionych na niepełny etat (29%).

Czytaj również:  O jakim pracodawcy marzą Polacy?

Koniec niepewności na rynku pracy

Jednak nie tylko mniejsza liczba obawiających się utraty pracy wskazuje na rosnącą pewność siebie pracowników. W porównaniu do I kwartału 2015 roku, Polacy są większymi optymistami, jeżeli chodzi o zakładany czas szukania nowej posady. W najnowszej edycji badania dominują osoby przekonane, że znajdą nowe zatrudnienie w czasie krótszym niż miesiąc (45%). To duża zmiana, bo w I kwartale 2015 roku takich osób było niecałe 30%.

Pracodawcy będą więcej zatrudniać

Dobra sytuacja gospodarcza znajduje odzwierciedlenie w deklaracjach pracodawców, którzy w zdecydowanej większości (77%) zakładają utrzymanie obecnego poziomu miejsc pracy oraz aktualnego poziomu płac (86%). Rośnie jednak odsetek firm planujących zwiększanie zatrudnienia w najbliższych trzech miesiącach – 14,7% pracodawców. To o 2 p.p. więcej niż w I kwartale 2015 roku. Kolejnych 13,6% pracodawców planuje utrzymać obecny stan poprzez nowe rekrutacje. Ponad połowa przedsiębiorców zatrudniać będzie pracowników średniego i niższego szczebla (odpowiednio 56% i 52%). Blisko co dziesiąta firma poszukuje kadry zarządzającej.

Polacy chcący podwyżek