MERIT INVEST znacząco poprawia wyniki po IIQ 2017 r.

0

MERIT INVEST SA spółka zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, której akcje notowane są na rynku NewConnect, zakończyła drugi kwartał 2017 z bardzo dobrymi wynikami finansowymi, w tym wzrostem aktywów o blisko 400%, a kapitału własnego o niemal 832% w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Zarząd Spółki intensyfikuje aktywność inwestycyjną, rozbudowuje liczbę spółek w portfelu i panuje nowe inwestycje.

 

Drugi kwartał 2017 roku w wykonaniu MERIT INVEST SA, zajmującej się działalnością inwestycyjną oraz doradczą to już trzeci z rzędu bardzo udany kwartał dla akcjonariuszy i Zarządu. Aktywa Spółki wzrosły na dzień 30 czerwca 2017 do wartości 1.259,23 tys. zł, co wobec 274,54 tys. zł w drugim kwartale 2016 roku stanowi wzrost o blisko 400%. Imponujące wzrosty Spółka zaraportowała również w najważniejszej pozycji bilansu. Kapitały własne zwyżkowały o blisko 832% z 96,66 tys. zł przed rokiem, do 900,82 tys. zł. Spółka zwiększyła również przychody z działalności operacyjnej do wartości 95,20 tys. zł z 66,95 tys. zł. Zysk brutto, bez uwzględnienia w rachunku wyników zysku 300 tys. zł na zbyciu akcji własnych wyniósł blisko 120 tys. zł, wobec straty przed rokiem -75,54 tys. zł. Łączny zysk Spółki, wraz ze zdarzeniem jednorazowym wynikającym ze zbycia akcji własnych sięgnął po drugim kwartale blisko 420 tys. zł.

 

Jak podkreśla Prezes Zarządu MERIT INVEST SA, tak dobre wyniki są możliwe między innymi dzięki bardzo dobrej reputacji MERIT INVEST SA na rynku i dbałości o relacje z akcjonariuszami. – „Naszego sukcesu nie byłoby bez bardzo intensywnej pracy przy budowie portfela inwestycyjnego w gronie kluczowych akcjonariuszy. Ale zależy nam na uznaniu wszystkich naszych akcjonariuszy i inwestorów, dlatego z całą pewnością nie mamy zamiaru wstrzymywać dalszego intensywnego rozwoju Spółki” – komentuje prezes Mirosław Stępień.

 

Czytaj również:  Fundamenty: pozytywy, ale na drugim planie

MERIT INVEST SA dba nie tylko o politykę informacyjną na najwyższym poziomie, ale również o interesy akcjonariuszy mniejszościowych. W drugim kwartale br. kluczowi akcjonariusze w ramach skupu akcji własnych sprzedali Spółce ponad 11% swoich akcji. W ten sposób powstało narzędzie do dalszego finansowania rozwoju Spółki. Zarząd wykorzystał część tych instrumentów do sfinansowania zakupu bardzo atrakcyjnego podmiotu – PS24 sp. z o.o. bez nowych emisji akcji. Decyzją wszystkich udziałowców został podwyższony kapitał zakładowy spółki portfelowej PS24 sp. z o.o. i obecnie trwają prace nad pozyskaniem inwestorów w ramach niepublicznej oferty udziałów. Zainteresowanie inwestorów w dofinansowaniu właściciela marki „Parkett Service” jest spore i jeszcze w tym roku powstanie na bazie PS24 w wyniku przekształcenia Parkett Service SA, która będzie ubiegać się o wejście na rynek NewConnect w 2018 lub 2019 roku. PS24 zdobywa nowe kontrakty i jest to budujące, że w niespełna rok po rozpoczęciu badania spółki udało się przygotować ją do dofinansowania oraz zbudować nowe kanały sprzedaży. Gotówka jaką ta spółka zdobędzie od inwestorów pozwoli na bardzo dynamiczny rozwój – realizację umów dla deweloperów i ich klientów oraz eksport podłóg drewnianych.