Niemal połowa MŚP jest zadowolona ze swojej kondycji

0

Z pierwszej edycji raportu „BZ WBK Monitor: MŚP teraz i w przyszłości” przygotowanego przez TNS Polska na zlecenie Banku Zachodniego WBK wynika, że 43 proc. przedstawicieli firm ocenia kondycję swojego przedsiębiorstwa dobrze lub bardzo dobrze, 38 proc. średnio, a tylko 17 proc. źle. Najgorsze nastroje panują w mikrofirmach, wśród których 20 proc. wskazuje, że sytuacja firmy jest zła lub bardzo zła, podczas gdy w małych i średnich podmiotach ten odsetek jest ponad dwukrotnie niższy i wynosi odpowiednio 8 i 6 proc. Mniej optymistyczne niż ocena sytuacji bieżącej są prognozy na przyszłość. Choć połowa przedstawicieli MŚP oczekuje, że sytuacja w ich branży będzie stabilna, już tylko co piąty liczy na poprawę, podobnie co piąty boi się jej pogorszenia.

BZ WBK Monitor MŚP InfografikaRaport „BZ WBK Monitor: MŚP teraz i w przyszłości” wyraźnie wskazuje, że przedsiębiorcy odczuwają dobre wskaźniki makroekonomiczne, takie jak większy popyt krajowy czy eksport towarów i mają pozytywne podejście przedsiębiorców do oceny sytuacji własnej firmy. Lepsze nastroje panują w firmach średnich i małych, nieco słabsze w mikropodmiotach. 53 proc. przedstawicieli firm zatrudniających od 50 do 249 pracowników oraz 56 proc. zatrudniających od 10 do 49 osób uważa, że ich obecna sytuacja jest bardzo dobra lub dobra. W najmniejszych firmach ten odsetek wynosi nieco mniej, bo 44 proc. Dodatkowo, w mikrofirmach co piąty przedsiębiorca ocenia swoją sytuację jako złą lub bardzo złą, podczas gdy w firmach zatrudniających co najmniej 10 pracowników ten odsetek nie przekracza 8 proc.

Konkurencja psuje nastroje przedsiębiorców

Przedsiębiorcy zapytani o czynniki pozytywnie wpływające na ich własną ocenę sytuacji firmy wskazywali na pierwszym miejscu płynność finansową, na drugim liczbę klientów, a na trzecim sytuację na rynku. Natomiast działania konkurencji są główną przyczyną gorszej oceny funkcjonowania firmy. – Przedsiębiorcy nie narzekają na własną sytuację ani koniunkturę. Sen z powiek spędza im za to konkurencja. Warto jednak pamiętać, że chęć jej wyprzedzenia może stanowić najlepszy motor do działania i podnoszenia wartości własnego biznesu. Z jednej strony, firmy mogą to uzyskać poprzez wprowadzenie do firmy innowacyjności rozumianej m.in. jako wejście do świata online czy zainwestowanie w nowoczesny park technologiczny. Z drugiej zaś, większą szansę na rozwój i wyróżnienie się na rynku daje otwarcie się na rynki międzynarodowe, czyli eksport własnych produktów lub prowadzenie działalności na terenie atrakcyjnych rynków zagranicznych – mówi Adrian Kaczmarek, Dyrektor Departamentu Dynamizacji Rozwoju Klientów MŚP w Banku Zachodnim WBK.

Czytaj również:  W Krakowie powstaje Centrum Badawczo-Rozwojowego Innowacyjnych Leków firmy Selvita S.A.

MŚP patrzą w przyszłość bez specjalnego optymizmu