PAIH: W Polsce przeprowadza się więcej inwestycji zagranicznych

0

W 2017 roku Polska Agencja Inwestycji i Handlu skupia się realizacji założeń Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która zakłada dywersyfikację struktury bezpośrednich inwestycji w Polsce. Towarzyszy to zmianie strukturalnej polskiej gospodarki, gdzie w poprzedniej dekadzie byliśmy bardziej centrum usług mniej złożonych – w przypadku centrów produkcyjnych – oraz prostszych procesów produkcyjnych i obsługi biznesu – w przypadku centrów usług wspólnych. Do Polski trafiają bardziej złożone i zautomatyzowane produkcyjne – nie tylko w szlagierowym sektorze samochodowym, również w lotniczym oraz AGD.

– Można zauważyć także bardziej złożone centra usług wspólnych, gdzie nie wystarczą wyłącznie umiejętności językowe, lecz ważna jest znajomość wiedzy specjalistycznej, np. zagadnień związanych z instrumentami finansowymi – powiedział serwisowi eNewsroom.pl Krzysztof Senger, wiceprezes Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu – W tym kierunku idą nasze prace nad nowymi projektami – w tym roku obsługujemy już więcej inwestycji, niż w analogicznym okresie zeszłego roku. W pierwszym kwartale 2016 roku mieliśmy kilkanaście projektów mniej, a dzisiaj mamy zdecydowanie więcej projektów zakończonych – 16 inwestycji na łączną kwotę 71 milionów euro i prawie 3 tysięcy miejsc pracy. Najważniejsze jest, że projekty są złożone, procesy są wyższego rzędu, bardziej skomplikowane pod kątem jakości oraz z półki „luxury goods”. Sektor usług to nie są już wyłącznie centra usług wspólnych, lecz także centra R&D oraz obsługa bardziej skomplikowanych procesów w finansach – podsumował Senger.