Ponad 45% pracujących Polaków nie otrzymuje w pracy benefitów

0

Prawie połowa z nas nie otrzymuje w pracy dodatkowych świadczeń – wynika z raportu Pracuj.pl „Podwyżka bez tabu: benefity po polsku”. Najczęściej oferowane benefity to prywatna opieka medyczna i ubezpieczenie na życie. Samochód służbowy czy karty przedpłacone to dobra wciąż przeznaczone tylko do wybranych.

Jak pokazuje raport Pracuj.pl „Podwyżka bez tabu: benefity po polsku”, tylko 55% z nas otrzymuje benefity w pracy. Największą popularnością cieszą się te związane z naszym zdrowiem. Najrzadziej wręczane są z kolei dobra takie jak służbowy samochód czy karta pre-paid. W sferze naszych marzeń pozostają wciąż codziennie opłacony lunch czy karta na paliwo.

Zdrowie ponad wszystko

28% Polaków deklaruje otrzymywanie od pracodawcy prywatnej opieki medycznej – wynika z danych serwisu zarobki.pracuj.pl. W ramach tego świadczenia pracownik uprawniony jest do korzystania z usług prywatnych placówek medycznych nieodpłatnie bądź w niższej cenie. Ubezpieczenie na życie, zapewniające pracownikowi i jego rodzinie zabezpieczenie finansowe w przypadku utraty przez niego zdrowia lub życia, jest z kolei oferowane co piątemu respondentowi. Na zdrowie wpływa także kondycja fizyczna, dlatego 16% pracodawców oferuje podwładnym karnety sportowo-rekreacyjne, upoważniające do korzystania z usług oferowanych przez placówki sportowe oraz gabinety odnowy biologicznej.

Profity tylko dla wybranych?

O ile telefon komórkowy do celów prywatnych otrzymuje aż 18% pracujących Polaków, to posiadanie samochodu służbowego deklaruje jedynie 8% – pokazują dane serwisu zarobki.pracuj.pl. Przeważnie oznacza to możliwość dojazdu i powrotu z miejsca pracy do miejsca zamieszkania, jednak często też wykorzystywanie auta do innych celów. Jeszcze rzadziej niż samochód deklarowane są karty przedpłacone – możliwość korzystania z nich potwierdziło jedynie 3% badanych. Tę bezgotówkową formę płatności można wykorzystywać w punktach handlowych
i usługowych. Najrzadziej spotykanym benefitem są programy emerytalne, ich posiadanie deklaruje niecałe 3%Polaków.

Czytaj również:  Operatorzy komórkowi i dostawcy internetu najbardziej korzystają na obecności Ukraińców

Jakie benefity cenią sobie Polacy?

Jak pokazują dane z raportu Pracuj.pl „Podwyżka bez tabu: benefity po polsku”, najważniejsza dla pracowników jest prywatna opieka medyczna – tak zadeklarowało 42% pracujących Polaków. Na drugim miejscu (40%) stawiane jest ubezpieczenie na życie. Dane z serwisu zarobki.pracuj.pl pokrywają się z tym, co najczęściej oferują nam pracodawcy. Pierwszą trójkę najważniejszych benefitów zamykają świadczenia socjalne. Pomoc materialna, jakiej udziela pracodawca, może objawiać się wsparciem finansowym (zwrotnym lub bezzwrotnym) bądź pomocą materialną w postaci np. paczek żywnościowych, podręczników szkolnych czy odzieży. Najmniej istotne okazują się być kupony na usługi turystyczne – ważne tylko dla 7% pracujących Polaków, czy kupony na usługi kulturalne – wymieniło je 12% respondentów.

O czym wciąż możemy jeszcze tylko pomarzyć?