Prospekt BioMaxima SA został zatwierdzony przez KNF. Debiut na rynku głównym GPW możliwy jeszcze w styczniu

Łukasz Urban Biomaxima
Łukasz Urban, Prezes Zarządu BioMaxima S.A.

W dniu 31 grudnia 2021 roku Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) zatwierdziła prospekt BioMaxima SA, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym wszystkich akcji Emitenta serii A, B, C, D, E i F. Spółka złożyła prospekt do KNF w sierpniu b.r. Przeniesieniu notowań na rynek podstawowy GPW nie będzie towarzyszyła emisja nowych akcji.

Niezwłocznie złożymy wniosek do zarządu GPW o przeniesienie notowań akcji BioMaxima na rynek podstawowy GPW i jeszcze w styczniu spodziewamy się debiutu na głównym parkiecie – powiedział Łukasz Urban, Prezes Zarządu BioMaxima SA.

Kierunek na rynek główny GPW akcjonariusze BioMaxima SA wyznaczyli na NWZA spółki w grudniu 2020 roku, podejmując uchwałę o przejściu od 1 stycznia 2021 roku na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Dokument informacyjny został złożony przez zarząd spółki w KNF w sierpniu 2021 r. – Debiut na GPW to jeszcze większa transparentność i naturalny krok w rozwoju BioMaximy. Najważniejszym czynnikiem warunkującym sukces spółki pozostaje jednak zdrowa sytuacja finansowa oraz szybki rozwój naszej firmy – dodaje Łukasz Urban.

Wyniki po trzech kwartałach 2021 roku

W dniu 16 listopada br. spółka opublikowała raport za III kwartał 2021 roku, wykazujący 14.589 tys. złotych przychodów ze sprzedaży Grupy Kapitałowej BioMaxima SA.  Narastająco w 2021 roku jest to 56.033 tys. zł łącznych przychodów, które wykazały dynamikę 135 proc. w stosunku do 9 miesięcy roku 2020. To przełożyło się na skonsolidowany wskaźnik EBITDA grupy w tym okresie o wartości 11.297 tys. złotych, przy 6.760 tys. zł za 9 miesięcy 2020 r., a więc z dynamiką 167 proc. Zysk netto grupy wyniósł 1.348 tys. zł. w III kwartale 2021, oraz narastająco 8.248 tys. zł, co daje dynamikę 192 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2020 roku.

W samym III kwartale 2021 roku spółka wypracowała 2.032 tys. zł zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację (EBITDA), oraz zysk netto w wysokości 1.429 tys. zł., przy przychodach ze sprzedaży 14.404 tys. zł. Oznacza to odpowiednio dynamikę EBITDA na poziomie 115 proc., dynamikę zysku netto 110 proc., oraz dynamikę przychodów 102 proc., w porównaniu z III kwartałem 2020 r.

Wycena analityków Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska

Analitycy DM BOŚ, w raporcie z 7 listopada, podtrzymali wycenę akcji spółki BioMaxima w horyzoncie 12-miesięcznym na 37,3 zł za papier. Analitycy wskazywali też w listopadzie, że ich zdaniem mniejsze ilości zamawianych testów zostaną skompensowane na poziomie przychodów ożywieniem w nie-Covidowych segmentach działalności BioMaximy. Jednak w III kwartale 2021 wróciło intensywne testowanie populacji i popyt na testy.