TIM SA: Ponad 1,25 mld zł szacowanych przychodów ze sprzedaży w 2021 r.

Krzysztof Folta Prezes Zarządu TIM SA
Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA

Ze wstępnych szacunków wynika, że przychody TIM SA ze sprzedaży netto towarów i usług związanych bezpośrednio ze sprzedażą towarów wyniosły w 2021 r. niemal 1,257 mld zł, tj. o 34,3% więcej niż w 2020 r. Sam grudzień 2021 r. był lepszy od analogicznego miesiąca 2020 r. aż o 41,1% (107,1 mln zł).

Sprzedaż online realizowana samodzielnie przez klientów przyniosła w 2021 r. według szacunków niemal 887,2 mln zł, tj. o 36,5% więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że udział tego kanału w łącznych przychodach TIM-u wyniósł w skali roku 70,6%.

Rok, w którym TIM obchodził 34 lata obecności na rynku, był dla Spółki rekordowy i symboliczny. Pod koniec października 2021 r. jednostkowe przychody ze sprzedaży, liczone narastająco od początku roku, po raz pierwszy w historii przekroczyły 1 miliard złotych.

Od marca 2021 roku nasze przychody ze sprzedaży nieprzerwanie przekraczają poziom 100 milionów złotych. Każdego miesiąca na TIM.pl rejestruje się średnio ponad 1000 nowych klientów biznesowych. Porównanie liczby nowych rejestracji w trzech pierwszych kwartałach 2020 i 2021 roku pokazuje wzrost aż o 34% rok do roku. Takie liczby dają powody do zadowolenia. – mówi Krzysztof Folta, prezes Zarządu TIM SA.

Przypomnijmy, że po trzech kwartałach 2021 r. TIM SA wypracowała 904,9 mln zł przychodów ze sprzedaży, co stanowi wzrost o ponad 1/3 w porównaniu do okresu styczeń-wrzesień 2020 r. Natomiast skonsolidowane przychody Grupy TIM po trzech kwartałach wyniosły 950,6 mln zł i były wyższe o 1/4 w porównaniu do analogicznego okresu w 2020 r. Po trzech kwartałach ubiegłego roku zysk netto Grupy TIM wzrósł o 250% r/r – do 69,6 mln zł.

Bardzo dobra sytuacja finansowa Spółki pozwoliła Zarządowi TIM na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. 23 grudnia 2021 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom 1,20 zł brutto zaliczki na jedną akcję. Była to pierwsza wypłata oparta o zaprezentowaną w marcu 2021 r. politykę dywidendową Spółki na lata 2021-2023. Od dywidendy za 2018 r. (wliczając grudniową zaliczkę) TIM wypłacił swoim akcjonariuszom łącznie już ponad 115 milionów złotych.

Szacunki dotyczące całego 2021 roku i tak znaczące przekroczenie bariery jednego miliarda złotych to nasz oczywisty sukces. Jednocześnie jesteśmy świadomi, że dalszy rozwój Grupy Kapitałowej TIM oznacza konieczność dostosowywania się do zmieniającego się rynku e-commerce, w szczególności oczekiwań klientów, a także jak najlepszego wykorzystania potencjału, jakim dysponujemy. Takie podejście znajdzie odzwierciedlenie zarówno w nowej strategii Spółki, którą zaprezentujemy w pierwszym półroczu tego roku, jak i jest podstawą decyzji o zbliżającym się giełdowym debiucie spółki 3LP, specjalizującej się w logistyce dla sektora e-commerce – dodaje Krzysztof Folta.