Ułatwienia kredytowe dla osób wykonujących wolne zawody

0

W Polsce przybywa osób wykonujących wolne zawody. Duże wymagania stawiane specjalistom wykształciły sporą grupę osób posiadających zarówno wysokie kwalifikacje zawodowe, imponujące dochody, jak też wygórowane aspiracje. Jednocześnie w dobie dynamicznie zmieniającego się otoczenia konkurencyjnego rośnie presja na ograniczanie kosztów działalności firm. To sprawia, że klasyczne umowy na tzw. „etat” są zastępowane umowami o dzieło, zlecenia czy innymi kontraktami czasowymi. Z tych form zatrudnienia bardzo często korzystają ludzie wykonujący tzw. wolne zawody lub zawody zaufania publicznego. Możliwość swobodnego wykonywania zawodu jest w ich przypadku niewątpliwym plusem, ale pojawia się pytanie: jak taką nieskrępowaną formę uzyskiwania dochodów oceniają banki udzielające kredytów?

Wolny zawód a zawód zaufania publicznego, na czym polega różnica?

Oba te pojęcia są sobie znaczeniowo bliskie, jednak tylko definicja zawodu zaufania publicznego znalazła się w Konstytucji RP, która wiąże wykonywanie zawodu zaufania publicznego z istnieniem samorządu zawodowego. Do zawodów zaufania publicznego zalicza się profesje, które mają szczególne znaczenie z punktu widzenia zadań publicznych i które wspierają realizację interesu publicznego. Należy tu wymienić przede wszystkim zawody prawnicze takie jak adwokat, radca prawny czy notariusz, lekarzy medycyny oraz weterynarii, rzeczoznawców majątkowych, komorników, biegłych rewidentów, inżynierów, rehabilitantów lub fizjoterapeutów, farmaceutów, pracowników naukowych, nauczycieli, sędziów czy doradców podatkowych. Warto pamiętać, że zawód zaufania publicznego nie jest tożsamy z wolnym zawodem, tak jak nie wszyscy przedstawiciele wolnych zawodów to ludzie wykonujący zawody zaufania publicznego, zrzeszeni w samorządach zawodowych.

Z kolei wolny zawód jest to zawód wykonywany na podstawie odpowiedniego wykształcenia, ale bez konieczności uprzedniego uzyskania zezwolenia, które można zdobyć tylko po spełnieniu wymogów określonych przepisami prawnymi (np. zdanie egzaminu państwowego, ukończenie wymaganej praktyki zawodowej, uzyskanie wpisu na listę, ukończenie właściwego szkolenia). Osoba, która wykonuje wolny zawód działa w sposób niezależny zawodowo, samodzielnie (zwykle w oparciu o jednoosobową działalność gospodarczą), w celu oferowania usług intelektualnych lub koncepcyjnych na rzecz klienta lub w interesie publicznym. W tej grupie znajdziemy przede wszystkich specjalistów np. tłumaczy, grafików, artystów czy dziennikarzy.

Czytaj również:  Polenergia przejmie jedną z największych farm wiatrowych w Polsce

Wizerunek osób wykonujących wolny zawód lub zawód zaufania publicznego na rynku kredytów

Zmiany zachodzące na rynku pracy na przestrzeni ostatnich kilku lat bezpośrednio przekładają się na podejście banków do udzielania kredytów osobom fizycznym. Jeszcze nie tak dawno człowiek bez zaświadczenia o zatrudnieniu i wysokości dochodów mógł jedynie pomarzyć o otrzymaniu kredytu.