W 2019 roku firmy czekają duże wyzwania

0
praca pracownik warszawa

Po dwóch latach dynamicznego wzrostu, w 2019 roku gospodarka zwolni. Kilka przyczyn złoży się na spowolnienie. I nie chodzi tu jedynie o pogarszającą się koniunkturę w Unii Europejskiej, szczególnie w Niemczech oraz rosnące tendencje protekcjonistyczne na świecie.

Przedsiębiorcy coraz mocniej będą odczuwać brak pracowników, zwłaszcza wykwalifikowanych, a wzrost cen energii podniesie koszty funkcjonowania firm. W tej sytuacji spodziewane ożywienie w inwestycjach, szczególnie przedsiębiorstw prywatnych, może okazać się dosyć skromne.

Z powodu rosnących wydatków socjalnych i obniżenia wieku emerytalnego grozi nam również pogorszenie relacji deficytu do PKB. W 2019 roku wejdzie w życie wiele nowych regulacji, które zwiększą koszty funkcjonowania przedsiębiorców. (patrz raport).

Przy tak wielkiej niepewności pogarszają się nastroje przedsiębiorców. 95% firm boi się w 2019 roku zmian w podatkach i wysokich kosztów zatrudnienia – wynika z badania zrealizowanego przez Konfederację Lewiatan.

Wśród innych barier, których najbardziej obawiają się przedsiębiorcy, znalazły się także przepisy prawa dotyczące działalności gospodarczej (95 proc.), brak wykwalifikowanych pracowników (90 proc.), niepewność sytuacji gospodarczej (90 proc.), kontrole urzędów (90 proc.) czy pogarszająca się sytuacja rynkowa, słaby popyt (85 proc.).

Warto zauważyć, że aż 100 proc. firm dużych obawia się rosnących kosztów zatrudnienia pracowników, a 97 proc. niejasnych i niespójnych przepisów dotyczących działalności gospodarczej. Odsetek firm wskazujących na te bariery jest najwyższy od 2016 roku.95% przedsiębiorców boi się zmian w podatkach i wysokich kosztów zatrudnienia

Rosnących kosztów zatrudnienia (nasilenia tej bariery) spodziewają się zresztą wszystkie firmy, w tym 81 proc. dużych, 71 proc. średnich i 72 proc. małych. W przypadku innych barier, obawy o ich nasilenie w 2019 roku nie są już tak wysokie.

Badanie zrealizowała firma SMARTSCOPE w listopadzie br., na reprezentatywnej grupie 300 małych, średnich i dużych przedsiębiorców, zatrudniających przynajmniej 10 pracowników. Badanie zrealizowano na zlecenie Konfederacji Lewiatan.