W ciągu najbliższych 2 lat aż 70 proc. firm na świecie spodziewa się dezinwestycji

0

Aż 70 proc. firm na świecie spodziewa się dezinwestycji w ciągu najbliższych dwóch lat. Głównym powodem podjęcia decyzji o sprzedaży części majątku jest dążenie do skupienia się na swojej podstawowej działalności. Jednak ponad połowa organizacji oczekuje, że w tym roku proces ten będzie znacznie trudniejszy z powodu zmian rynkowych. Jak wynika z raportu firmy doradczej Deloitte „Is it time for a break? How to maximize divestment success”, priorytetowym zadaniem w procesie dezinwestycji jest wycena przedsiębiorstwa oraz uspokojenie nastrojów pracowniczych. Z kolei głównym wyzwaniem po zakończeniu transakcji są umowy na usługi przejściowe (TSA) oraz wycena kosztów z nimi związanych.

Przy niskim wzroście gospodarczym, kiedy przychody firm w dużej mierze zależą od ściśle określonych strategii korporacyjnych, dezinwestycje stają się coraz ważniejszym procesem, który pozwala dostarczać wartość udziałowcom. Jak pokazują wyniki badania Deloitte, jedna trzecia respondentów ma na swoim koncie więcej niż jedną taką transakcję w ostatnich trzech latach, a aż 70 proc. oczekuje przynajmniej jednej w ciągu najbliższych dwóch lat. Mimo, że aktywność i plany na rynku dezinwestycji są duże, to wcale nie oznacza to, że coraz łatwiej jest firmom sprzedać część swojego majątku. Aż 54 proc. organizacji spodziewa się, że w perspektywie najbliższych 12 miesięcy proces ten będzie znacznie trudniejszy ze względu na zewnętrzne uwarunkowania.

Wyniki naszego badania wskazują na silne poczucie niepewności firm oraz częściej występujące restrukturyzacje z powodu niskich oczekiwań dotyczących wzrostu organicznego. Mimo, że coraz więcej przedsiębiorstw planuje sprzedać część majątku, to dostrzegają one szereg wyzwań, które mogą być przeszkodą w procesie udanej dezinwestycji. Zmieniają się wymagania nabywców, transakcje stają się bardziej skomplikowane, a aktywność akcjonariuszy i zmiany w regulacjach tylko zwiększają ryzyko niepowodzenia transakcji. – Kamil Kucharczyk, Wicedyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte.

Czytaj również:  Dwucyfrowy wzrost rynku leasingu IT w 2018 dzięki dotacjom unijnym?

Głównym powodem sprzedaży części majątku jest optymalizacja portfeli inwestycyjnych. Pozwala to firmom koncentrować się na swojej podstawowej działalności. Dla ponad połowy respondentów (57 proc.) jest to bodziec do pozbawienia się niezadowalających aktywów. Zmieniający się krajobraz konkurencyjny i rynkowy także nabiera coraz większego znaczenia. Wskazuje na to aż 44 proc. respondentów, podczas gdy w 2012 roku było to tylko 5 proc. Na trzecim miejscu wśród powodów sprzedaży aktywów znalazła się rosnąca aktywność akcjonariuszy i ich udział w zarządzaniu portfelem.

Niełatwy do zarządzenia proces