Wdrożenie „Kluczowych Technologii Wspomagających” wpłynie na konkurencyjność polskiej gospodarki

0

W Polsce od kilku lat rośnie świadomość konieczności zbudowania strategii badawczo-rozwojowej, dzięki której nasza gospodarka ma szansę stać się bardziej konkurencyjna. Zdaniem ekspertów firmy doradczej Deloitte jej ważnym elementem powinny być zdefiniowane przez Komisję Europejską tzw. Kluczowe Technologie Wspomagające (KET). Dzięki temu polski przemysł i sektor usług staną się bardziej innowacyjne. O znaczeniu KET będzie m.in. mowa podczas zbliżającego się XXV Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdroju (8-10 września 2015 roku).

Od kilku lat Komisja Europejska zachęca kraje członkowskie do rozwijania i zwiększenia produkcji przemysłowej opartej na tzw. Kluczowych Technologiach Wspomagających (KET). Należy do nich zaliczyć: mikro- i nanoelektronikę, materiały zaawansowane, biotechnologię przemysłową, fotonikę, nanotechnologię i zaawansowane systemy wytwarzania. Według danych KE w tym roku globalny rynek związany z KET może być wart nawet bilion dolarów.

Częstym problemem w krajach UE, w tym w Polsce, jest przejście od etapu nowatorskiego pomysłu, który rodzi się, np. w toku prac naukowych do etapu zdobycia środków finansowych ze źródeł zewnętrznych na jego realizację. W związku z tym wiele wartościowych projektów nie ma szans na urzeczywistnienie. Ta luka innowacyjna została nawet nazwana „Doliną Śmierci”. O próbach przezwyciężenia tego impasu, na który zwraca krajom członkowskim Komisja Europejska, będzie mowa w Krynicy.

„Szczęśliwie każda z kluczowych technologii wspomagających jest bliska potencjałowi polskiej gospodarki. Wyzwaniem będzie jednak zaangażowanie podmiotów prywatnych w inwestycje w te innowacyjne projekty. Ważna jest świadomość, że w pogoni za uciekającą globalną konkurencją, Europa, a szczególnie Polska potrzebuje świadomej polityki badawczo-naukowej. Uruchamiając proces definiowania kluczowych technologii wspomagających, dajemy sobie szansę na koncentrację naszych wysiłków i kapitałów na obszarach, które pozwolą zapewnić przewagę konkurencyjną w następnych dziesięcioleciach i stworzenie znaczącej liczby miejsc pracy” – mówi Tomasz Gondek, Lider R&D Networks i Innovation Consulting w Deloitte, uczestnik panelu „Kluczowe Technologie Wspomagające (KET) – Od Doliny Śmierci do Doliny Krzemowej. Marzenie?”.

Czytaj również:  Deloitte z najwyższym miejscem wśród firm doradczych w rankingu Universum

Innowacyjność polskiej gospodarki nie będzie jedynym tematem w Krynicy, który odwołuje się do roli państwa. Rafał Antczak, Członek Zarządu Deloitte Consulting weźmie udział w panelu, na którym dyskusja skoncentruje się na konieczności zreformowania administracji i finansów publicznych. Jest to tym bardziej ważne, że sektor rządowy pozostaje istotnym systemowo obszarem funkcjonowania państwa, który nie został znacząco zreformowany w ostatnich 25 latach.