Wyniki Polnord S.A. po I kwartale 2017r.

0

W I kwartale 2017 r., według danych ważonych udziałami Polnord S.A., Spółka odnotowała 21 proc. wzrost sprzedaży mieszkań, osiągając tym samym rekordowy wynik w historii firmy. Grupa Polnord wypracowała 12,9 mln skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu do 69,4 mln zł rok wcześniej. Zysk brutto ze sprzedaży wyniósł w tym okresie 3,2 mln zł. Grupa odnotowała 5,5 mln zł straty w porównaniu do 183 tys. zł zysku w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Wyniki finansowe są zgodne z naszymi przewidywaniami. Wpływ na poziom osiągniętych przychodów miało przekazanie klientom 47 lokali, co wynika z dwuletniego cyklu realizacji inwestycji. W kolejnych okresach spodziewamy się znacznego wzrostu liczby podpisanych aktów własnościowych, co pozytywnie może wpłynąć na nasze wyniki już w II kwartale – mówi Dariusz Krawczyk, Prezes Zarządu Polnord SA. –  Konsekwentnie realizujemy strategię przyjętą na lata 2016-2019, reorganizując pracę Spółki i przystosowując ją do nowych wyzwań. Działania te znalazły już swe odzwierciedlenie w rekordowej liczbie 336 sprzedanych lokali w I kwartale. Warto też zauważyć, że w analizowanym okresie osiągnęliśmy marże brutto ze sprzedaży na poziomie 25 %, co daje wzrost o 7 punktów procentowych w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego a poziom rentowności był wyższy niż zakładał konsensus rynkowy.

Dzięki uruchamianiu średnio jednej nowej inwestycji w miesiącu, Polnord zmierza do zabudowy całego posiadanego banku ziemi, który pozwala zrealizować ok. 1 mln mkw. powierzchni mieszkalnej i użytkowej. Zgodnie z przyjętą strategią, Spółka koncentruje się na najbardziej perspektywicznych rynkach, jakimi są Warszawa i Trójmiasto. W I kwartale br. Spółka uruchomiła realizację dwóch projektów: Chabrowe Wzgórze w Kowalach koło Gdańska (44 lokale) z terminem realizacji na koniec 2017 r. oraz Fotoplastykon w Gdańsku (153 lokale), który zostanie oddany do użytkowania w II połowie 2018 r. Spółka w  2017 r. planuje wprowadzić do oferty około 1450 mieszkań i osiągnąć sprzedaż na poziomie ok. 1250 lokali. Według przyjętej strategii najpóźniej w 2019 roku Spółka zamierza osiągnąć roczną sprzedaż na poziomie 1500 lokali przy przychodach wynoszących 500 mln zł.

Czytaj również:  Start-upowe regiony Polski