Wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych w lipcu 2015 r.

0
Obligacje

Oszczędzający zakupili w lipcu obligacje skarbowe o wartości nominalnej 213,8 mln zł. To najwyższa miesięczna wartość sprzedaży w tym roku i najwyższa – nie uwzględniając emisji niestandardowych – od stycznia 2014 roku.

W lipcu bieżącego roku Ministerstwo Finansów zaoferowało nabywcom indywidualnym cztery rodzaje obligacji oszczędnościowych: 2-letnie obligacje o stałym oprocentowaniu (DOS0717) oraz obligacje o oprocentowaniu zmiennym: 3-letnie (TOZ0718), 4-letnie (COI0719) i 10-letnie (EDO0725).

Najbardziej popularnymi papierami pozostają obligacje 2-letnie. Wartość ich sprzedaży wyniosła w lipcu 161 mln zł i jest to najwyższa miesięczna sprzedaż od stycznia zeszłego roku. Udział obligacji 2-letnich w strukturze sprzedaży wyniósł 75,4%. Drugimi najpopularniejszymi papierami dłużnymi były 4-latki (10,8% udział), na kolejnych pozycjach uplasowały się 3-latki (8,1%) oraz 10-latki (5,7%).

W lipcu sprzedaliśmy obligacje skarbowe o wartości 213,8 mln zł. To najwyższa miesięczna wartość sprzedaży w tym roku i najwyższa – nie uwzględniając emisji niestandardowych – od stycznia 2014 roku. Wysoki poziom sprzedaży obligacji utrzymuje się od maja br., a sprzedaż w tegoroczne wakacje może być najwyższa od 2009 r. Podobnie jak w poprzednich miesiącach najchętniej wybierane były obligacje 2-letnie (udział w sprzedaży 75,4%), choć wzrosła sprzedaż również wszystkich pozostałych obligacji oszczędnościowych.

W sierpniu utrzymaliśmy oprocentowanie obligacji oszczędnościowych na niezmienionym poziomie. Oszczędzającym oferujemy obligacje 2-letnie z oprocentowaniem 2,00% co w dalszym ciągu jest wartością preferencyjną w stosunku do obligacji handlowanych na rynku hurtowym, których rentowność wynosi obecnie około 1,8%. Pozostałe obligacje w pierwszym okresie odsetkowym oprocentowane są odpowiednio: 2,10% dla 3-latek, 2,30% dla 4-latek oraz 2,50% dla 10-latek.komentuje Piotr Marczak, Dyrektor Departamentu Długu Publicznego w Ministerstwie Finansów.

Dwuletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o oprocentowaniu stałym DOS0717

W lipcu 2015 roku sprzedano obligacje DOS0717 o wartości nominalnej 161,1 mln zł w tym 202,3 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji ustalono na poziomie 2,00%. W drodze zamiany zakupiono obligacje dwuletnie o wartości nominalnej 58,5 mln zł, co stanowiło 36,3% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Trzyletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe o zmiennej stopie procentowej TOZ0718

W lipcu 2015 roku sprzedano obligacje TOZ0718 o wartości nominalnej 17,4 mln zł, w tym 22,6 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym okresie odsetkowym (6 miesięcy) ustalono na poziomie 2,10% w skali roku. W drodze zamiany zakupiono obligacje trzyletnie o wartości nominalnej 3,0 mln zł, co stanowiło 17,4% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Czteroletnie indeksowane oszczędnościowe obligacje skarbowe COI0719

W lipcu 2015 roku sprzedano obligacje COI0719 o wartości nominalnej 23,2 mln zł, w tym 77,1 tys. zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 2,30%. W drodze zamiany zakupiono obligacje czteroletnie o wartości nominalnej 10,0 mln zł, co stanowiło 43,1% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Czytaj również:  Split payment pogarsza płynność co szóstej firmy

Emerytalne dziesięcioletnie oszczędnościowe obligacje skarbowe EDO0725

W lipcu 2015 roku sprzedano obligacje EDO0725 o wartości nominalnej 12,1 mln zł, w tym 2,7 mln zł w ramach Konta IKE-Obligacje. Cena jednej obligacji w okresie sprzedaży wynosiła 100 zł. Oprocentowanie obligacji w pierwszym rocznym okresie odsetkowym ustalono na poziomie 2,50%. W drodze zamiany zakupiono obligacje dziesięcioletnie o wartości nominalnej 1,6 mln zł, co stanowiło 13,5% sprzedaży. Cena zamiany wynosiła 99,90 zł.

Obligacje oferowane w sprzedaży detalicznej w sierpniu 2015 roku

Typ obligacji  

Szczegóły oferty

Cena emisyjna

(w zł)

DOS0817

2-letnie

Obligacje dwuletnie są obligacjami o oprocentowaniu stałym wynoszącym 2,00% rocznie. W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w drugim roku od wartości powiększonej o odsetki za pierwszy rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. 100,00;

99,90 przy zamianie

TOZ0818

3-letnie

Obligacje trzyletnie są obligacjami o zmiennym oprocentowaniu. W pierwszych sześciu miesiącach oprocentowanie wynosi 2,10%. W kolejnych okresach równe jest oprocentowaniu po jakim banki pożyczają sobie pieniądze (tzw. stawka WIBOR 6M1). Odsetki są wypłacane co sześć miesięcy. 100,00;

99,90 przy zamianie

COI0819

4-letnie

Obligacje czteroletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,30%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,25% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). Odsetki są wypłacane po każdym roku oszczędzania. 100,00;

99,90 przy zamianie

EDO0825

10-letnie

Obligacje dziesięcioletnie są obligacjami, których oprocentowanie oparte jest o inflację2. Oprocentowanie w pierwszym roku oszczędzania wynosi 2,50%. W kolejnych latach oprocentowanie jest równe inflacji i stałej marży wynoszącej 1,50% (gwarantującej zysk powyżej inflacji). W pierwszym roku oprocentowanie jest naliczane od wartości 100 zł, a w kolejnych latach od wartości powiększonej o odsetki naliczone za poprzedni rok (tzw. kapitalizacja odsetek). Odsetki są wypłacane po zakończeniu oszczędzania. 100,00;

99,90 przy zamianie

1 – półroczna stopa procentowa pożyczek oferowanych na warszawskim rynku międzybankowym.

2 – stopa wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, przyjmowana dla 12 miesięcy i ogłaszana przez Prezesa GUS w miesiącu poprzedzającym pierwszy miesiąc danego okresu odsetkowego.
Ministerstwo Finansów