Wzrost PKB w I kw. 2019 r.

forex giełda

Główny Urząd Statystyczny przedstawi dziś szczegóły wzrostu PKB w I kwartale 2019 r., który wg szacunku flash wyniósł 4,6% r/r wobec 4,9% r/r w 4q18. Wzrost PKB opierał się wg nas na trzech silnikach: inwestycjach, konsumpcji prywatnej i eksporcie netto. Dane z dużych przedsiębiorstw oraz samorządów wskazują na potencjał do pozytywnej niespodzianki (w stosunku do prognoz z początku miesiąca) w dynamice inwestycji. Zrewidowane w dół dane o obrotach w handlu detalicznym sugerują natomiast, że rozczarować mogą wyniki konsumpcji.

Według przeprowadzanego przez Główny Urząd Statystyczny badania budżetów gospodarstw domowych obserwowana w 2018 poprawa ich sytuacji materialnej była mniejsza niż przed rokiem. Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę wyniósł 1693 zł i realnie wrósł o 4,3% r/r. Przeciętne miesięczne wydatki na osobę w gospodarstwach domowych wyniosły 1187 zł i w ujęciu realnym spadły o 0,7% r/r. Badanie wskazuje więc na wzrost nadwyżki dochodów nad wydatkami.

Autor: PKO Bank Polski