Zysk netto URSUS S.A. w I połowie 2017 r. wzrósł ponad 7-krotnie r/r

0
Karol Zarajczyk – Prezes Zarządu URSUS S.A.
Karol Zarajczyk – Prezes Zarządu URSUS S.A.

URSUS S.A. wypracował 5,7 mln zł zysku netto w I półroczu 2017 r. To ponad 7-krotnie więcej niż przed rokiem. Przychody spółki wzrosły w ciągu roku o 11% do poziomu 154,4 mln zł. Skonsolidowane przychody grupy wyniosły 141,1 mln zł (wzrost 2% r/r) i w większości pochodziły z zagranicznych kontraktów. Spółka wprowadziła też dyscyplinę kosztową, dzięki czemu istotnie obniżyła koszty sprzedaży i finansowe.

Grupa URSUS konsekwentnie realizuję strategię wzrostu. W pierwszym półroczu 2017 r. wypracowała 141,1 mln zł przychodów ze sprzedaży, nieznacznie więcej niż przed rokiem. W ujęciu jednostkowym wpływy ze sprzedaży wyniosły 154,4 mln zł, czyli o 11% więcej niż przed rokiem. URSUS sukcesy odnosi tak na rynku krajowym, jak i zagranicznym. W I półroczu 2017 r. grupa zrealizowała w Polsce 62 mln zł przychodów ze sprzedaży (44 proc. wszystkich przychodów), w tym wpływy ze sprzedaży ciągników rolniczych wyniosły 52 mln zł, co stanowi wzrost o 37% r/r.

– Ze względu na opóźnienia w dopłatach bezpośrednich dla polskich rolników rynek krajowym w tym roku jest mniej sprzyjający niż przed rokiem. Mimo to URSUS w rozwojowej grupie ciągników o przedziale mocy 74-110 KM utrzymał dobry poziom sprzedaży i udział rynkowy wynoszący 13%. To m.in. efekt reaktywacji legendarnej serii C i wyniku sprzedaży modelu C-380, który nosi miano najpopularniejszego ciągnika w kraju – skomentował Karol Zarajczyk, prezes zarządu URSUS S.A.

URSUS wyróżnia się na rynku, bo zgodnie z danymi Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców ogółem zanotowano 8-proc. spadek liczby rejestracji w przedziale mocy 74-110 KM w stosunku do I półrocza 2016 r.

Budowanie bazy pod przyszłe wzrosty

Grupa rozwija się również poprzez rynki eksportowe. Przychody ze sprzedaży eksportowej w I półroczu 2017 r. wyniosły 79,1 mln zł, czyli więcej o 14% r/r. W wynikach za pierwszą połowę roku uwzględniono przychody z realizacji kontraktu z tanzańską spółką NDC o łącznej wartości 45 mln zł. Całkowita wartość tego kontraktu wynosi 55 mln USD, z czego zrealizowano dotąd 9,5 mln USD. Pozostała część umowy o wartości ponad 131 mln zł będzie realizowana w kolejnych okresach, co powinno przełożyć się na wyniki spółki w kolejnych kwartałach. Kolejnym kontraktem, którego realizacja budować będzie wynik Grupy w kolejnych kwartałach, jest podpisana w marcu br. umowa z zambijską spółką Industrial Development Corporation Limited. Realizacja kontraktu o rekordowej wartości 100 mln USD powinna rozpocząć się na przełomie 2017 i 2018 r.

Czytaj również:  Awersja do ryzyka zaraża rynki

URSUS buduje swoją międzynarodową pozycję również poprzez sprzedaż produktów w Europie Zachodniej i Środkowej oraz na rynkach wschodnich. W I półroczu 2017 r. URSUS zrealizował zamówienia dla swoich kontrahentów m.in. w Czechach, Szwecji, Niemczech, Norwegii, Holandii, na Węgrzech, Chorwacji, Irlandii, Litwie i Grecji.

W planach są kolejne perspektywiczne rynki eksportowe. W tym roku podpisała już ramowe umowy współpracy z partnerami z Iranu, Algierii i Namibii. Dzięki dwóm ostatnim wartość portfela afrykańskich kontraktów URSUSA wzrosła do 197,3 mln USD.

Dyscyplina kosztowa i odbudowa rentowności

Równolegle z pracą nad zabezpieczeniem źródeł przychodów, zarząd realizował inicjatywy ograniczające koszty. W efekcie koszty sprzedaży spadły o 20,3 proc. r/r, a koszty finansowe o 39,8 proc. r/r.

Wszystkie działania podjęte przez zarząd przełożyły się na wynik netto URSUS SA, który na koniec I półrocza wyniósł 5,7 mln zł, czyli ponad 7-krotnie więcej niż przed rokiem. Ujemny wynik netto na poziomie Grupy wynoszący 0,4 mln zł (strata netto akcjonariuszy jednostki dominującej) spowodowany jest stratami wykazywanymi przez spółkę zależną URSUS Bus S.A., znajdującą się w początkowej fazie rozwoju.

Tradycja i innowacje

Podstawową działalnością URSUS jest produkcja i dystrybucja ciągników i maszyn rolniczych. Ale Grupa staje się też coraz poważniejszym graczem na rynku trolejbusów i autobusów, w tym autobusów elektrycznych. Jest również coraz bardziej zaangażowana w projekt budowy własnego auta elektrycznego, a swoje zasoby chce skoncentrować na rozwoju i produkcji autorskiej  konstrukcji e-dostawczaka.

– Udało nam się znaleźć równowagę między rozwojem tradycyjnego biznesu opartego na produkcji traktorów i maszyn rolniczych a innowacjami w segmencie pojazdów elektrycznych – dodaje Karol Zarajczyk, prezes zarządu URSUS S.A.

W ocenie zarządu produkcja seryjna elektrycznego samochodu dostawczego URSUS może ruszyć w drugim kwartale przyszłego roku.

Wzrosty na GPW

W I połowie 2017 r. walory spółki zyskały na wartości ponad 106 proc. Akcje spółki należą do grona 50 najbardziej płynnych na GPW.