ABS Investment S.A. w akcjonariacie Mode S.A.

ABS Investment S.A.

ABS Investment S.A., Spółka notowana na rynku NewConnect od lutego 2011 r., zajmująca się działalnością inwestycyjną oraz doradczą, dokonała zakupu akcji notowanej na alternatywnym rynku Spółki Mode S.A. i przekroczyła próg 5% głosów na jej WZA. ABS Investment S.A. zamierza aktywnie uczestniczyć w dalszym rozwoju tego podmiotu.

Spółka poinformowała o nabyciu 300.000  szt. akcji Mode S.A. i posiada obecnie 385.000 szt. akcji, co stanowi ponad 6% głosów na jej WZA. Podmiot ten jest notowany na rynku NewConnect od listopada 2011 r. i zajmuje się produkcją wysokiej jakości nowatorskich rozwiązań służących do automatycznego generowania fotografii produktów oraz ich prezentacji w formacie 360°. Urządzenia znajdujące się w ofercie Mode S.A. są sprzedawane przez dealerów i agentów w 20 krajach na świecie. Głównymi odbiorcami jej produktów są przede wszystkim agencje reklamowe, fotografowie, sklepy internetowe, muzea, a także producenci oraz sprzedawcy biżuterii i zegarków. ABS Investment S.A. wiąże bardzo duże nadzieje z nową inwestycją i będzie chciało aktywnie uczestniczyć w dalszym rozwoju Mode S.A. Emitent ma również zamiar skutecznie wykorzystywać efekty synergii wynikające z potencjalnej współpracy z innymi podmiotami wchodzącymi w skład jego portfela inwestycyjnego.

„Spółce Mode przyglądałem się od kilku lat. Zainteresowanie było spowodowane innowacyjnym produktem, jakim ona dysponuje. Wydaje się, że istnieje spora możliwość uplasowania tego produktu również u innych spółek z portfela i otoczenia ABS. Jestem również przekonany, że zastosowanie urządzenia jest o wiele szersze niż to, na jakie wskazuje obecna struktura sprzedaży. Mam nadzieję, że wraz z innymi Akcjonariuszami Mode znajdziemy sposób na dynamiczny rozwój tej firmy, po nieco słabszym ostatnim okresie.” – ocenia Sławomir Jarosz, Prezes Zarządu Spółki ABS Investment S.A.

W minionym tygodniu na rynku NewConnect zadebiutowała spółka portfelowa ABS Investment S.A. – Outdoorzy S.A., w której Emitent posiada akcje stanowiące 35,24% udziału w jej kapitale zakładowym oraz tyle samo udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA. Spółka ta zakończyła pierwszy dzień notowań 72% wzrostem kursu akcji w stosunku do kursu odniesienia i był to zarazem jeden z najlepszych tegorocznych debiutów na alternatywnym rynku. Outdoorzy S.A. działają w branży e-commerce i zajmują się sprzedażą odzieży oraz sprzętu sportowego za pośrednictwem własnego sklepu internetowego. Spółka pozyskała w ofercie prywatnej środki w wysokości 625 tys. zł, które przeznaczyła m.in. na zwiększenie zatowarowania swojego magazynu, aby móc realizować zamówienia w opcji wysyłki w ciągu 24 godzin. Outdoorzy S.A. zamierzają również wprowadzić responsywną wersję sklepu, która pozwoli na korzystanie z niego użytkownikom urządzeń mobilnych.

W listopadzie br. ABS Investment S.A. dokonał nabycia akcji notowanej na rynku NewConnect Spółki SferaNET S.A. i przekroczył próg 10% udziału w ogólnej liczbie głosów na jej WZA. Podmiot ten działa w branży telekomunikacji i podwyższył w ostatnim czasie swoje prognozy finansowe na 2016 r. Spółka przewiduje, że wypracuje w tym roku zysk EBITDA na poziomie 1 mln zł oraz przychody netto ze sprzedaży w wysokości 4,4 mln zł. Po trzech kwartałach 2016 r. zysk EBITDA SferaNET S.A. ukształtował się na poziomie ponad 834 tys. zł, a kwota przychodów netto ze sprzedaży przekroczyła 3.532 tys. zł. Z kolei inna ze spółek portfelowych ABS Investment S.A. – LS Tech-Homes S.A. pozyskała w październiku 2016 r. istotny kontrakt na realizację budynków mieszkalnych w Berlinie. Jego wartość netto wynosi blisko 9,5 mln EUR. Pozyskane zamówienie powinno w znaczący sposób wpłynąć na wyniki finansowe i dalszy rozwój działalności tej spółki.

„Znakomity debiut Outdoorzy S.A. to efekt bardzo dobrej, dwuletniej współpracy ABS z Zarządem tej Spółki. Zmiany, jakie dokonały się w niej w obszarze biznesowym, organizacyjnym, sprzedażowym oraz marketingowym są naprawdę imponujące. Liczę na dalszy bardzo dynamiczny rozwój tej firmy i jestem przekonany, że ok. 200% zysku dla ABS w dniu debiutu to dopiero początek pozytywnych efektów dla nas związanych z tą inwestycją. Na pochwałę zasługuje również SferaNET S.A. – spółka również bardzo dobrze zarządzana, której wyniki finansowe są w tym roku lepsze od zakładanych, co spowodowało podniesienie prognoz finansowych na rok 2016. Przed tą firmą wielka szansa w kolejnych latach, żeby zrobić ogromny skok do przodu w związku z planowaną dystrybucją wysokich środków dotacyjnych w obszarze działania tej spółki. W fazę komercjalizacji, jak się potocznie mówi, wkroczył również najtrudniejszy i długo trwający projekt LS Tech-Homes S.A., czego efektem jest pierwszy, bardzo duży kontrakt, który powinien być kołem zamachowym dalszego rozwoju tego podmiotu.” – podsumowuje Jarosz.

ABS Investment S.A. w dalszym ciągu realizuje działania mające na celu rozbudowę portfela inwestycyjnego o interesujące i perspektywiczne spółki, które mogą pozwolić na osiągnięcie wysokich stóp zwrotu z inwestycji. Emitent dąży także do wykorzystania efektów synergii, które mogą wynikać z intensyfikacji współpracy pomiędzy jego spółkami portfelowymi. Na koniec września 2016 r. w skład portfela inwestycyjnego ABS Investment S.A. wchodziło 20 spółek publicznych oraz 14 podmiotów niepublicznych, a jego łączna wartość przekroczyła wartość 21,25 mln zł. Emitent zgodnie ze swoją polityką inwestycyjną preferuje spółki dywidendowe, a łączna wartość przychodów z tego tytułu wyniosła w tym roku ponad 85 tys. zł.

Zarząd Spółki podtrzymuje prognozy finansowe na 2016 r., które zakładają osiągnięcie zysku brutto na 1 akcję w przedziale 0,50 – 0,55 zł. Z kolei prognozowana wartość aktywów ABS Investment S.A. (wraz z należnościami ze sprzedaży aktywów) na 1 akcję ma wynieść na koniec br. od 3,60 zł do 4,00 zł. Na koniec 3 kw. 2016 r. wartość aktywów Emitenta na 1 akcję ukształtowała się na poziomie 3,29 zł, co stanowiło 91,39% dolnej granicy prognozy finansowej.

ABS Investment S.A. utrzymuje bardzo dobrą kondycję finansową i niski poziom zadłużenia. Emitent wypłacił w tym roku dywidendę z zysku za 2015 r. w wysokości 0,06 zł na akcję. Spółka realizuje również dwa programy skupu akcji własnych – skup A prowadzony poprzez transakcje sesyjne na rynku NewConnect oraz skup B realizowany w ramach umów cywilnoprawnych poza rynkiem.

ABS Investment S.A. jest spółką notowaną na rynku NewConnect od lutego 2011 r., która prowadzi działalność w dwóch obszarach: inwestycji kapitałowych oraz doradztwa finansowego. We wrześniu 2014 r. jej obligacje zadebiutowały również na rynku Catalyst. ABS Investment S.A. specjalizuje się w inwestycjach w firmy działające w niszowych branżach, mające już rozwinięty biznes o ponadprzeciętnej oczekiwanej stopie zwrotu. Spółka jest zakwalifikowana do segmentu rynku NewConnect – NC Focus.