Biura przyszłości – wyniki badań dotyczące trendów i kierunków rozwoju powierzchni biurowych do 2020 r.

0
biuro biurowiec
  • Według ponad 67% polskich najemców biur w przyszłości najważniejszą cechą nowoczesnej powierzchni biurowej będą strefy relaksu i rekreacji.
  • Dwie trzecie firm bierze pod uwagę zmieniające się wymagania młodego pokolenia pracowników przy wyborze biura.
  • Pokolenie tzw. millenialsów (84%) oczekuje, że ich miejsce pracy będzie znajdowało się w lokalizacji z łatwym dojazdem.

Najemcy powierzchni biurowej w Polsce oczekują, że biura przyszłości będą przede wszystkim komfortowe, a zapewnić mają to strefy relaksu z wygodnymi fotelami, grami lub wspólną jadalnią – taki wniosek płynie z badania przeprowadzonego przez Union Investment we współpracy z Keralla Research Institute. Badanie obejmowało reprezentatywną próbę 150 najemców na siedmiu największych polskich rynkach biurowych. Z badania wynika, że nowoczesna powierzchnia biurowa powinna się charakteryzować przede wszystkim: nowoczesnym systemem klimatyzacji i wentylacji (80%), wysokim i przestronnym wnętrzem (78%) oraz – co ważne – dostępem do naturalnego światła (74%).

Najbardziej pożądane biuro może być albo przestrzenią otwartą z wydzielonymi strefami pracy i relaksu, albo powierzchnią podzieloną na osobne biura dla dwóch-trzech osób. Anonimowy „open space”, w którym myślą przewodnią jest zmieszczenie jak największej liczby stanowisk pracy na jak najmniejszej przestrzeni, nie budzi już entuzjazmu wśród polskich najemców biur.

Strefy relaksu zwiększają komfort

Jak podkreślają autorzy badania, w kolejnych latach możemy spodziewać się, że oczekiwania najemców będą rosnąć. Dwie trzecie badanych najemców deklaruje, że od nowoczesnego budynku biurowego oczekiwać będą zapewnienia stref relaksu. Mogą to być np. strefy ciszy z wygodnymi siedzeniami, bezpłatna siłownia czy wspólna jadalnia. Ponad połowa ankietowanych (57%) ceni także to, że zarządca budynków bez dodatkowych kosztów oferuje  powierzchnie wcześniej rozplanowane i przygotowane pod oczekiwania danego najemcy. Ponad 50% respondentów wskazywało także bogatą ofertę gastronomiczną i usługową w budynku, a także dobre wyciszenie pomieszczeń.

Wyniki badania potwierdzają, że przyjęliśmy słuszne założenie zakładając, że komfort powinien być priorytetem jeśli chodzi o powierzchnie biurowe w naszym portfolio – mówi Christian Jansen, menedżer ds. współpracy z najemcami na rynku polskim w Union Investment Real Estate GmbH. W czasie, gdy konkurencja o najemców się zaostrza, wyniki badania są dla całej branży bodźcem do myślenia o dalszym zwiększaniu dobrego samopoczucia najemców przy stałej dbałości o aspekt ekonomiczny. Presja na zmiany w segmencie biurowym pochodzi obecnie szczególnie ze strony młodszego pokolenia pracowników, którzy mają jasne wyobrażenie o tym, jak ma wyglądać ich miejsce pracy. Pracodawcy, którzy potrzebują młodych specjalistów, muszą brać pod uwagę ich oczekiwania względem powierzchni biurowej – dodaje Jansen.

Wymagania młodego pokolenia w centrum uwagi

Około dwie trzecie firm zauważa, że wkraczające na rynek młode pokolenie pracowników ma inne wymagania wobec biur niż ich poprzednicy. Są one coraz częściej brane pod uwagę przy wyborze lokalizacji biura, szczególnie w przypadku większych firm, zatrudniających ponad 250 pracowników. Dla młodszego pokolenia bardzo istotne są: łatwy dojazd do budynku (84%), strefy rekreacyjne (69%) oraz infrastruktura rowerowa (62%). Ponadto, 40% badanych uważa, że bardzo istotne dla młodych pracowników są aplikacje mobilne dedykowane danemu budynkowi. 35% respondentów uważa, że młodzi pracownicy bardzo lubią wydarzenia organizowane w biurowcu, np. wykłady motywacyjne prowadzone przez ekspertów z innych firm i sektorów. Wyniki badań pokazują, jak młode pokolenie wpływa na rozwój oferty udogodnień w przestrzeni biurowej.

Czytaj również:  Do Polski napływają nowe marki hotelowe

Zrównoważona przestrzeń i dobry dojazd

Potrzebie komfortu i wygody zazwyczaj towarzyszy oczekiwanie, że budynek będzie funkcjonował w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju. Dla ponad 63% najemców istotne jest, by do „biura przyszłości” można było łatwo dojechać rowerem oraz by znajdowały się w nim udogodnienia dla rowerzystów, takie jak prysznic, zadaszony stojak czy stacja napraw. To wpisuje się w bardziej ogólne wymaganie najemców, by ich biuro było dobrze skomunikowane (63% respondentów uważa, że jest to ważne). Co ciekawe, nie wszyscy najemcy uważają, że dobra dostępność jest równoznaczna z centralną lokalizacją budynku. Jedynie 40% badanych stwierdziło, że woleliby, by ich biuro było umiejscowione w centrum miasta. Około 30% woli lokalizację w dzielnicach peryferyjnych, a 14% uważa, że lokalizacja jest bez znaczenia jeśli tylko połączenia komunikacyjne są dogodne.

Warszawa i Kraków oferują najlepszą przestrzeń biurową

Jak wynika z badania, rynki w Warszawie i w Krakowie mają najlepiej dopasowaną do potrzeb najemców ofertę powierzchni biurowych. Ok. 57% respondentów warszawskich stwierdziło, że ich oczekiwania względem powierzchni biurowej są spełnione w znacznym stopniu. W Krakowie ten odsetek wynosi 53%. Następne miejsca zajmują Gdańsk i Łódź (49%). Na niższych miejscach w rankingu uplasowały się Poznań i Wrocław z wynikami odpowiednio 46% i 40%. Jednak w ujęciu całościowym, wszystkie siedem badanych lokalizacji dobrze wypadło w badaniu. W Warszawie jedynie 9% badanych osób stwierdziło, że nie wszystkie ich oczekiwania są spełnione. W Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu wskaźnik ten wyniósł ok. 35%. Oznacza to, że nawet w miastach, które zajęły niższe miejsca w rankingu, około dwóch trzecich najemców wyraża zadowolenie z dostępnej oferty biurowej.

Z punktu widzenia inwestora fakt, że oferta na wszystkich siedmiu przebadanych rynkach w Polsce jest dobrze oceniana to bardzo pozytywna wiadomość – mówi Adam Irányi, zarządzający inwestycjami Union Investment Real Estate w Europie. Ale nawet w przypadku biur, które nie spełniają w pełni oczekiwań najemców, zawsze możliwe jest podniesienie wartości poprzez aktywne zarządzanie portfelem po ich akwizycji.