Crowdfunding w branży nieruchomości

pieniądze nieruchomości

Crowdfunding, czyli finansowanie społeczne w ostatnich latach zyskuje na ogromnej popularności. Duże zainteresowanie zdobywa szczególnie na rynku nieruchomościowym.

Głównym atutem crowdfundingu nieruchomościowego jest przede wszystkim niższy próg wejścia na rynek. Normalnie, decydując się na prywatną inwestycję w nieruchomości należy liczyć się z koniecznością posiadania dużego kapitału. Z kolei crowdfunding pozwala znacznie zmniejszyć tę barierę finansową poprzez wspólne inwestowanie w nieruchomości.

– Crowdfunding pozwala samodzielnie inwestować w mniejsze projekty, takie jak zakup mieszkania na wynajem czy tzw. flipa. Jeśli indywidualny inwestor marzy o wejściu w większe projekty, może to zrobić wraz z innymi inwestorami. Na tym polega właśnie crowdfunding nieruchomości – tłumaczą eksperci portalu GetHome.

Inwestowanie w nieruchomości uchodzi powszechnie za jedną z najbezpieczniejszych form inwestowania kapitału finansowego. Wynika to przede wszystkim ze stabilności cen nieruchomości na rynku, które nie tylko nie spadają, ale wręcz rosną na przestrzeni lat. Szczególnie, jeśli dotyczy to lokali o dogodnym położeniu i doskonałych uwarunkowaniach. Jednak takie nieruchomości dużo kosztują, a ich kwoty są dla wielu po prostu nieosiągalne, nawet, gdy decydujemy się na wzięcie kredytu. Z pomocą pojawia się właśnie finansowanie społeczne, które nie tylko ułatwia inwestowanie w zakresie finansowym, ale również jest doskonałą opcją dla osób, którym brakuje odwagi lub nie mają doświadczenia w takich przedsięwzięciach.

– Wspólne działanie w ramach crowdfundingu pozwala na pozyskanie środków na realizację dowolnego celu, czyli na przykład zakupu lokalu komercyjnego. Crowdfunding związany z nieruchomościami, w ostatnim czasie jest najszybciej rozwijającym się segmentem grupowego inwestowania – zwracają uwagę eksperci portalu.

Koncepcja crowdfundingu

Crowdfunding nieruchomości najlepiej tłumaczą naukowcy Denis Schweizer i Tingyu Zhou, którzy zwracają uwagę, na to, że jest to forma finansowania, w której deweloper inicjujący projekt na rynku nieruchomości za pośrednictwem wyspecjalizowanej platformy internetowej przedstawia ofertę sprzedaży instrumentów udziałowych lub dłużnych w przedsiębiorstwie lub projekcie, w celu przyciągnięcia i zachęcenia dużej grupy inwestorów.

Cele inwestycji są dowolne. Zainteresowani mogą inwestować swoje środki zarówno w celu zakupu, jak i w celu wybudowania czy chociażby wyremontowania danej nieruchomości. Po zrealizowaniu założonego celu biznesowego, którym może być na przykład mieszkanie na sprzedaż lub wynajem, zyski są dzielone pomiędzy inwestorów, którzy zaangażowali się w dany projekt. Takim zyskiem może być czynsz z najmu lub dochód ze sprzedaży, a nawet dywidenda czy kupon od pożyczki.

Największym atutem crowdfundingu nieruchomościowego jest wspomniany już wcześniej mniejszy próg wejścia. To właśnie taka forma inwestycji nie wymaga od nas wysokich zapasów kapitału, a mimo wszystko pozwala zaangażować się w większy projekt wymagający większych nakładów. Do innych atutów takiej formy inwestycji zalicza się również fakt, że inwestorzy wcale nie muszą się ograniczać do jednego rodzaju inwestycji, dzięki czemu mają możliwość dywersyfikacji swojego portfela.

W ten sposób doprowadzają do znacznego ograniczenia ryzyka nieudanej inwestycji i odnotowania całkowitej straty. Warto podkreślić także fakt, że przedmiotem takich inwestycji mogą być różne rodzaje nieruchomości: nieruchomości komercyjne, nieruchomości mieszkaniowe, ale też nieruchomości gruntowe czy nieruchomości stricte do remontu. Ponadto, platformy crowdfundingowe pozwalają na inwestowanie bez konieczności wychodzenia z domu, czyli łatwo, szybko i bezpiecznie. To ogromna zaleta, szczególnie, jeśli zwrócimy uwagę na fakt, że normalne inwestycje wymagają nie tylko dużego wkładu finansowego, ale również czasowego.

Crowdfunding a deweloperzy

Crowdfunding nieruchomościowy to z perspektywy dewelopera kolejna po emisji obligacji i kredycie forma pozyskiwania kapitału. To właśnie finansowanie społeczne umożliwia deweloperom bardzo szybkie pozyskanie potrzebnego kapitału do przeprowadzenia szczególnie wymagających inwestycji. Co więcej, crowdfunding nieruchomościowy to dla deweloperów znacznie mniej kosztowny sposób pozyskania funduszy niż na przykład emisja obligacji czy akcji

Warto również podkreślić, że inwestowanie społecznościowe na rynku nieruchomości przyjmuje różne formy, są nimi między innymi:

  • crowdfunding pożyczkowy – forma inwestycji, gdzie inwestor udziela pożyczki deweloperowi na realizację konkretnego, jasno określonego celu.
  • crowdfunding udziałowy – forma inwestycji, w której inwestorzy w zamian za przekazany kapitał nabywają prawa udziałowe w spółce dewelopera.

Platformy crowdfundingu – wszystko w jednym miejscu

Platformy do crowdfundingu to prawdziwe źródło wiedzy o wszelkich planowanych inwestycjach. Są one budowane z myślą o łatwym i przejrzystym użytkowaniu, które mają za zadanie pozwolić na pewne i świadome podejmowanie decyzji w zakresie inwestycji. Osoby wybierają na takiej stronie konkretny projekt, w który chcą zainwestować, a w przyszłości czerpać ustalone korzyści. Przy każdej widocznej ofercie na platformie opisany jest szczegółowy model współpracy biznesowej, który jasno określa takie aspekty, jak: poziom bezpieczeństwa inwestycji, prognozowana stopa zwrotu czy wysokość wymaganego wkładu finansowego.

Co więcej, dostępna jest również gotowa umowa inwestycyjna, która formułuje między innymi przedmiot budowy oraz określa zasady wygenerowania, a także podziału zysku po sprzedaży nieruchomości. To inwestorzy po zapoznaniu się ze wszelkimi informacjami, a także dzięki możliwości porównania ofert w jednym miejscu, sami zadecydują z jakim kapitałem chcą przystąpić do projektu.

Finansowanie społeczne w świetle prawa

Rosnąca popularność tego typu inwestycji wpływa również na duże zainteresowanie crowdfundingiem z perspektywy legislacyjnej. Już od ponad 3 lat trwają zaawansowane prace nad przyjęciem jednolitych ram prawnych dla crowdfundingu na terenie całej Unii Europejskiej. Ich rezultatem jest między innymi specjalny dokument, który został przyjęty 5.10.2020 r. Mowa dokładnie o tekście dotyczącym Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie europejskich dostawców usług finansowania społecznościowego dla przedsięwzięć gospodarczych (znany również jako Rozporządzenie ECSP).

To bardzo istotny dokument w zakresie prawa crowdfundingowego, który jasno określa i ujednolica zasady finansowania społecznościowego w modelu inwestycyjnym. Polskie Ministerstwo również pracuje nad projektem ustawy, która będzie wdrażać w życie te rozporządzenie. Celem tego rozporządzenia jest przede wszystkim ochrona inwestorów, którzy angażują swój kapitał w projekty inwestycyjne za pośrednictwem finansowania społecznego.

Crowdfunding rośnie jak na drożdżach

Pierwsza platforma crowdfundingu została uruchomiona w 2010 roku, a zaledwie 5 lat później na świecie działało już ponad 200 takich serwisów. Według informacji z portalu crowdrealestate.pl – szacuje się, że obecnie na całym świecie funkcjonuje już 800 tego typu podmiotów – co stanowi bardzo dynamiczny wzrost.

Crowdfunding na świecie

Platformy crowdfundingowe są najpopularniejsze na świecie w Stanach Zjednoczonych. Według różnych danych, szacuje się, że niemal 70% ogólnego kapitału crowdfundingu nieruchomości na świecie pozyskuje się właśnie, dzięki platformom z USA. Taka forma inwestycji jest również bardzo popularna w Wielkiej Brytanii, Australii, a nawet w Chinach. W Europie, w tym w szczególnie w Polsce platformy crowdfundingu powoli się rozwijają, dzięki czemu drzemie w nich jeszcze niewykorzystany potencjał. Prognozuje się, że ten innowacyjny sektor finansowania inwestycji będzie miał trend wzrostowy na całym świecie, dlatego warto obserwować ten rynek.