Dwie trzecie przedstawicieli pokolenia Y do 2020 roku ma zamiar odejść z firmy, w której obecnie pracuje

0

Jednym z wiodących problemów w relacjach pomiędzy pracodawcami, a reprezentantami pokolenia Y jest lojalność młodych ludzi. Aż 44 proc. młodych ludzi chce odejść z firmy, w której są zatrudnieni przed upływem dwóch lat. Odsetek ten rośnie do 66 proc., gdy perspektywa czasowa wydłuża się do 2020 roku. Jak wynika z globalnego badania „The 2016 Deloitte Millennial Survey. Winning over the next generation of leaders” przeprowadzonego przez firmę doradczą Deloitte, lojalność millenialsów wobec ich organizacji jest zależna od możliwości rozwoju umiejętności przywódczych, elastyczności warunków oraz poczucia, że wykonywana praca ma cel i sens.

Firma Deloitte opublikowała piątą edycję autorskiego badania. W tym roku przebadano blisko 7,7 tys. przedstawicieli pokolenia Y, urodzonych po 1982 roku i zamieszkujących 29 krajów świata. Wszyscy respondenci ukończyli uczelnię wyższą (tytuł licencjata lub magistra) i byli zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin w prywatnych firmach, w których pracuje ponad sto osób.

Biorąc pod uwagę podział na kraje rozwinięte i rozwijające się, to w tej pierwszej grupie odsetek osób, które zamierzają odejść ze swojej firmy do 2020 roku wyniósł 61 proc., a w drugiej 69 proc. „Najwięcej takich osób, bo aż ponad 70 proc. było w Peru, RPA, Indiach, Kolumbii czy też Korei Południowej. W Wielkiej Brytanii było to 71 proc., a w USA 64 proc. Taka postawa millenialsów jest dużym problemem dla tych rynków, na których już dziś stanowią oni największą grupę wśród pracujących. Tak jest, m.in.: w Stanach Zjednoczonych” – tłumaczy Natalia Pisarek, Lider zespołu Human Capital ConsultingDeloitte. Co ciekawe deklaracja o chęci odejścia z firmy dotyczy także przedstawicieli pokolenia Y, którzy zajmują wyższe stanowiska kierownicze.

Osoby, które deklarowały chęć dokonania zmian w karierze w najbliższej przyszłości, często zgłaszały obawy, co do braku możliwości rozwoju umiejętności przywódczych i poczucia, że są niezauważani. Aż 63 proc. przedstawicieli pokolenia Y uważa, że ich umiejętności przywódcze nie są w pełni rozwijane. Tylko 28 proc. jest przeciwnego zdania. Aż 71 proc. spośród osób, które chcą odejść ze swoich firm w ciągu najbliższych dwóch lat, narzeka na programy rozwoju przywództwa, a 57 proc. ma poczucie, że jest pomijanych przy awansie na stanowiska kierownicze. Dla młodych ludzi jednym z ważnych czynników pozwalających na rozwój zawodowy jest mentoring. Spośród tych, którzy mają mentora 94 proc. uważa, że daje on dobre rady, a 91 proc. jest zdania, że mentor interesuje się ich osobistym rozwojem.

Czytaj również:  Trump grozi kolejnymi cłami

Idealiści czy pragmatycy?