Grupa Masterlease wyemitowała trzyletnie obligacje o wartości 250 mln zł

Jakub Kizielewicz, Prezes Grupy Masterlease
Jakub Kizielewicz, Prezes Grupy Masterlease

W dniu 21 grudnia 2017 r. spółka Prime Car Management S.A.  wyemitowała  trzyletnie obligacje o łącznej wartości 250 mln złotych, o oprocentowaniu zmiennym, opartym o stawkę WIBOR 3M, powiększonym o marżę w wysokości 1,7%.

Jakub Kizielewicz, Prezes Grupy Masterlease
Jakub Kizielewicz, Prezes Grupy Masterlease

„Zależało nam, aby ponownie po 5 latach pojawić się na rynku obligacji. Chcemy dywersyfikować źródła finansowania i stąd pomysł na przeprowadzenie programu o wartości 500 mln zł. Właśnie zakończyliśmy zapisy na pierwszą transzę i jesteśmy bardzo zadowoleni z ich wartości. Planowaliśmy pierwotnie wyemitować w pierwszej transzy papiery o wartości 200 mln zł, jednak popyt zgłoszony przez rynek mile nas zaskoczył i zdecydowaliśmy się zwiększyć transzę o 50 mln zł. Jesteśmy zadowoleni także z ustalonego oprocentowania obligacji. Sądzę, że inwestorzy docenili wysoką jakość naszego portfela kontraktów oraz wysoką płynność zaproponowanych przez nas zabezpieczeń. Będziemy starali się na stałe zaistnieć na rynku obligacji, oferując kolejne transze, zapewne już w 2018 roku. Struktura nabywców naszych papierów pokazuje, że z koncepcją produktu trafiliśmy w zapotrzebowania różnych grup inwestorów, świadomych, że oferowany przez nas produkt to coś innego niż wysokokuponowe obligacje emitowane przez windykatorów i deweloperów. Można powiedzieć, że nasze obligacje zagospodarowują, niezbyt eksploatowany dotychczas, rynek dobrej jakości papierów zabezpieczonych na płynnych aktywach” – komentuje Jakub Kizielewicz, Prezes Grupy Masterlease.